Logga in

Material och svets

Överallt i vardagen kan vi se konstruktioner, i byggnader, broar och fordon med mera. Bristande kvalitet i arbetet är kostsamt och kan leda till allvarliga konsekvenser. Här får du tips på handböcker och verktyg som kan hjälpa dig i utförandet av tillverkningen och konstruktionen.


Materialnyckeln 3.0

Materialnyckeln 3.0 är din guide till metalliska material.