Logga in

Övergången till nya ISO 14001

Alla ledningssystem inom ISO-familjen får en ny, gemensam övergripande struktur och tydligare krav. Och ett enklare språk. Standarderna kommer ha samma rubriker och en del gemensam terminologi i textavsnitten. Allt för att skapa större enhetlighet standarderna emellan. Det blir även enklare för service- och tjänsteföretag att använda dem.

I ISO 14001:2015 ersätts förebyggande åtgärder av ett nytt avsnitt om riskbaserat tankesätt. Det blir tydligt att din organisation ska kunna identifiera risker och möjligheter och ha en process för att hantera dom. Det blir också större fokus på omvärldsfaktorer och hur de påverkar planeringen av ledningssystemet, intressenter och konkurrenter.

Kraven på att ledningen i din organisation måste vara engagerad har förstärkts i ISO 14001:2015. Affärsnyttan och styrningen av din verksamhets processer får ett större fokus. Det läggs större fokus på ändringshantering och att du ska kunna spåra händelser.

Marcus Ihre, fd projektledare på SIS, om nya ISO 14001:


Utbildningar inom miljöledning ISO 14001

Vad betyder beteckningarna?

Vi lever i en värld av förkortningar. I SIS förkortningsordlista hittar du de allra vanligaste förkortningarna som används i standardiseringssammanhang.

Standardpodden

I pilotavsnittet av standardpodden får du tips och information om nyheterna i den nya versionen av miljöledningstandarden ISO 14001

Avsnitt 1 - Pilot