Logga in

GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR) ersätter EU:s dataskyddsdirektiv om skyddet för personuppgifter som funnits sedan 1998 och som i Sverige varit samlat i personuppgiftslagen, PUL. EU GDPR godkändes av Europaparlamentet i april 2016 och gäller i varje medlemsland från och med den 25 maj 2018.

Vid implementeringen av det tidigare direktivet gjordes anpassningar inom de olika medlemsländerna, men den nya GDPR-förordningen kommer att tillämpas utan förändringar. Syftet är att reglerna och rättigheterna kring skyddet för personuppgifter ska vara enhetliga i hela unionen.

Det standardiseringsverktyg som framför allt anknyter till GDPR är den internationella ledningssystemstandarden för informationssäkerhet, SS-EN ISO/IEC 27001:2017, (förkortat 27001). En certifiering enligt 27001 kan på flera sätt underlätta arbetet med att efterleva informationssäkerhetskraven i GDPR.

Om SS-EN ISO/IEC 27001:2017
Börja med en GAP-analys!
Utbildning och certifiering

Ämnesområden

Ledningssystem för informationssäkerhet