Logga in

Nyhet · 2017-09-06

Debattreplik e-hälsa: Ska vi bli världsledande 2025 måste vi hugga i

Vi är förvånade över att debattörerna inte nämner målet om att Sverige ska bli världsledande på e-hälsa år 2025. Som vi ser det så hänger utvecklingen av en nationell informationsinfrastruktur inom sjuk- och hälsovård i högsta grad ihop med det nationella e-hälsomålet, skriver Dan Nilsson, SIS, i en debattreplik på svd.se.

Debattreplik publicerad på svd.se 2017-09-06

Oavsett om man kallade den nuvarande situationen för anarki - som debattörerna från Rörelseorganens centrum och Umeå universitetssjukhus gör - eller något annat står det klart att det saknas en fungerande nationell informationsinfrastruktur inom svensk hälso- och sjukvård, vilket leder till svårigheter såväl för vårdgivare och yrkesutövare som för patienter. Det handlar inte bara om bristen på interoperabilitet mellan olika system, bl.a. journalsystem, utan också om svårigheterna att dra nytta av kvalitetsregistrens fulla potential inom hälsoekonomi och kliniskt- och forskningsrelaterat arbete.

Debattörerna vill att landstingen kommer överens om en modern IT-standard, annars får staten träda in. SIS, Swedish Standards Institute menar att arbetet måste sättas igång på allvar redan nu. För det krävs ett nationellt beslut om att det konkreta standardiseringsarbetet ska starta och vem som ska hålla i det. Vi ser annars en risk i att berörda aktörer inte är beredda att kompromissa för att nå konsensus och det kommer obönhörligen leda till att dagens otillfredsställande situation kommer att bestå.

Det krävs heller inte bara samverkan mellan olika landsting utan också att myndigheter, företag, brukarorganisationer och andra intresseorganisationer deltar i arbetet med att ta fram en nationell informationsinfrastruktur för e-hälsa. SIS, Swedish Standards Institute har tidigare gått ut med att vi som nationellt standardiseringsorgan önskar få ett tydligt uppdrag om att forma den nationella informationsinfrastruktur som nu många törstar efter. Det krävs ett inkluderande projektledarskap som har sin grund i ett lika tydligt mandat som konkret mål om vi ska bli framgångsrika.

Vi är förvånade över att debattörerna inte nämner målet om att Sverige ska bli världsledande på e-hälsa år 2025. Som vi ser det så hänger utvecklingen av en nationell informationsinfrastruktur inom svensk sjuk- och hälsovård i högsta grad ihop med det nationella e-hälsomålet. Men hur ska vi kunna bli världsledande om vi inte lyfter blicken och ser vad som pågår internationellt och vilka erfarenheter vi kan ta med oss från andra länder?

SIS har nyligen tagit över ett internationellt standardiseringssekretariat som arbetar med hälsoinformatik med fokus på bl.a. arkitektur och modeller. Om vi blir mer offensiva och fler aktörer deltar inom standardiseringsarbetet inom hälsoinformatik såväl nationellt som internationellt påbörjar vi inte enbart resan mot en nationell informationsinfrastruktur till gagn för landsting, vårdgivare och slutligen patienter utan vi kommer också stärka svenska exportintressen. Och om vi leder utvecklingen - ja då kan svenska innovatörer, företag och entreprenörer vässa sin konkurrenskraft inom e-hälsa.

Dan Nilsson, Standardiseringschef vård och omsorg, SIS, Swedish Standards Institute


Debatt om IT i vården i Svenska Dagbladet, svd.se

Här kan du läsa SIS debattreplik på svd.se:

"Ska vi bli världsledande 2025 måste vi hugga i"

Här kan du läsa debattartikeln på svd.se som SIS svarar på:

"Varför kan vården inte hantera it som industrin?"