Logga in

Nyhet · 2018-06-20

Rättvis rekrytering med ISO 10667

Effektivare, tydligare och rättvisare bedömningar. Det är några av de synbara effekterna av standarden för bedömningstjänster som ger både beställare och leverantörer konkret stöd i arbetet. Med sju år på nacken är det nu dags för en revidering.

Text: Anna Nyström

Det ska vara tydligt för alla parter hur en rättvis bedömning ska gå till. Genom att vara transparent i alla led minskar risken för att fördomar och magkänsla blir vägledande i besluten. Det är tankarna bakom den internationella standarden för bedömningstjänster, SS-ISO 10667:2011, som nu är under revidering.

Standarden är uppbyggd i två delar; en som riktar sig till beställare och en till leverantörer av bedömningstjänster. När standarden nu ska revideras handlar det framför allt om att tydliggöra hur viktigt samarbetet mellan beställare och leverantör är för att det ska bli ett bra slutresultat.

- Det kommer inte att bli mer än några språkliga justeringar i själva standarden, däremot vill vi skriva en riktigt bra inledning som sätter fokus på nyttan, säger Anders Sjöberg, docent vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, som även var engagerad i det internationella arbetet när den ursprungliga standarden skrevs.

Checklistor och riktlinjer

Anders Sjöberg berättar att standarden är praktiskt utformad med checklistor och riktlinjer för vad beställaren respektive leverantören ska göra, både före, under och efter en tillsättning.

Standarden ställer också krav på dokumentation, allt för att öka transparensen och tydligheten genom hela processen.

- Min erfarenhet är att processen blir 100 procent mer effektiv med ett standardiserat arbetssätt där vi tydliggör vad som förväntas av de olika rollerna. Det blir lättare att planera arbetet och att se till att bedömningarna följer de mål man sätter upp. 

Stöd för likvärdig bedömning

Den stora fördelen är dock att hela processen blir transparent. Beställaren måste vara tydlig i vilken kravprofil de söker, leverantören måste visa att alla får en likvärdig bedömning och det blir också viktigt att visa hur informationen har vägts ihop till ett beslut.

- Jag skulle vilja se mer av det här sättet att tänka kring bedömningar, inte bara i arbetslivet utan även inom andra områden som skolan. Om vi följer standarden är jag övertygad om att vi får ett arbetsliv som är mer jämställt, mer präglat av mångfald, säger Anders Sjöberg.


”Om vi följer standarden är jag övertygad om att vi får ett arbetsliv som är mer jämställt, mer präglat av mångfald.”

Anders Sjöberg, docent i psykologi på Stockholms universitet. Ordförande för den svenska kommittén och deltagare i den internationella arbetsgruppen som skrivit standarden.

Foto: David Brohede

SIS/TK 562 Human Resource Management

SIS kommitté för human resource management utvecklar standarder som ska erbjuda en bred samordnad vägledning för alla som arbetar med personalledning och organisationsutveckling. Att delta i kommittén innebär både chansen att vara med och påverka standarderna och tillgång till ett värdefullt nätverk.

Vill du delta i arbetet? Välkommen att kontakta lars.bonnevier@sis.se