Logga in

Nyhet · 2017-09-12

SIS deltar i konferenser om välfärdsteknik

I höst deltar SIS, Swedish Standards Institute, som talare vid fem regionala konferenser om välfärdsteknik som Myndigheten för delaktighet håller i. Förutom vi och arrangören deltar även Sveriges Kommuner och Landsting, Upphandlingsmyndigheter och Socialstyrelsen. Konferenserna kommer att hållas i Falun, Eskilstuna, Trollhättan, Malmö och Karlskrona under oktober och november. Konferenserna riktar sig i första hand till enhetschefer samt avdelnings- och områdeschefer inom socialtjänst och hemsjukvård, men även till andra personer som har en central roll i arbetet med att införa digital teknik.

– Syftet med konferenserna är att inspirera och visa på hur ett systematiskt arbetssätt kan underlätta införandet och användningen av digital teknik och genom detta bli en naturlig del av verksamheternas ordinarie arbete. Det blir spännande att vara med på detta, säger Kristofer Petraeus, projektledare SIS.

Vad blir SIS roll?

– Vi kommer framförallt att vara med och tala om vikten av standardiseringsarbete för att säkerställa att användaren, (medborgaren) får ta del av de fördelar som välfärdstekniken erbjuder. I denna strävan är tjänstestandarder ett mycket värdefullt, verksamhetsnära och användbart verktyg. De kan åstadkomma stora förändringar och säkra kvalitet i service och omsorg i hela Sverige.

Vilka standardiseringsprojekt är aktuella på temat just nu?

– Sverige ansvarar för sekretariatet och driver arbetet i den europeiska standardiseringskommttén CEN/TC 431 Service Chain for Social Care Alarms vars arbete speglas genom den svenska kommittén SIS/TK 574 Trygghetskedjan för trygghetslarm. I det europeiska arbetet pågår just nu framtagandet av en så kallad teknisk specifikation, en "service model for social care alarms", som kommer att titta på hela trygghetskedjan och tjänsterna kopplade till utvecklingen inom välfärdsteknikområdet.

 


Kristoffer Petraeus, projektledare inom vård och omsorgsstandardisering på SIS