Logga in

Nyhet · 2018-06-21

SIS får stöd av Naturvårdsverket till standardisering av förpackningar

Naturvårdsverket ger 400 000 kronor i bidrag till SIS, Swedish Standards Institut, för att förebygga avfall från förpackningar och främja plaståtervinning.

Som en del i den särskilda satsningen på internationellt arbete med förpackningar och med miljöanpassning av plast har Naturvårdsverket beslutat om ytterligare ett bidrag till SIS, Swedish Standards Institute. Med hjälp av bidraget på 400 000 kronor startar SIS upp arbetsgruppen WG 6 och finansierar sekretariatet för förpackningar och miljö inom den europeiska standardiserings organisationen CEN.

– Vi ser detta som en möjlighet till ett aktivt förebyggande arbete för förpackningar och även en utveckling emot hållbar plaståtervinning. Det kan också utveckla kunnandet inom området i Sverige, framhåller Jon Engström, chef på Återvinningsenheten vid Naturvårdsverket.

Minska avfall och nedskräpning

Naturvårdsverket och SIS, Swedish Standards Institute, vill verka för en europeisk utveckling där förpackningsavfall förebyggs. En sådan utveckling kan vara ett medel för ökad resurshushållning, minskad nedskräpning och även för att minska spridningen av mikroplast, både lokalt och globalt.

Det finns en rad produktstandarder med miljöinriktning för förpackningar. I och med de nyss beslutade ändringarna i EU:s förpacknings- och avfallsdirektiv blir det nu aktuellt för CEN att utveckla nya standarder och revidera äldre standarder inom området.

– Tillverkare och aktörer inom förpackningsledet kan förebygga negativ miljöpåverkan och försäkra sig om att förpackningen som sätts på marknaden är anpassad i design- och materialval. Genom att följa standarder får du vägledning om hur du kan gå till väga samtidigt som du uppfyller kraven, säger Emma Lindahl, SIS, Swedish Standards Institute.

Kontakt SIS

Emma Lindahl, SIS, Swedish Standards Institute, 08-555 520 67, emma.lindahl@sis.se

Läs nyheten på Naturvårdsverkets webbplats


Förpackningar

Standardisering inom området för förpackningar pågår i följande tekniska kommittéer:

Konsument- och transportförpackningar (SIS/TK 164)

Förpackningar och Miljö (SIS/TK 165)

Förpackningslogistik och spårbarhet (SIS/TK 166)