Logga in

Nyhet · 2017-11-24

SIS satsar på standardiseringsarbete för patientdelaktighet i personcentrerad vård

En rapport från myndigheten Vård- och omsorgsanalys visar att andra länder än Sverige är bättre på att ge medborgarna en aktiv roll i den egna vården. SIS har flera pågående standardiseringsarbeten med syfte att ändra på detta. Vi välkomnar fler deltagande experter till kommittén för patientdelaktighet i personcenterad vård och i våra andra arbeten som ska bidra till att det personcentrerade arbetssättet i vårdverksamheter stärks.

Myndigheten Vård- och omsorgsanalys presenterade nyligen en rapport, ”Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre” som visar att åttio procent av patienter över 65 år nöjda med den vård de fått det senaste året. Samtidigt konstateras att andelen patienter som upplever att deras läkare känner till deras medicinska historia är relativt låg. Dessutom ger patienterna låga omdömen om tillgänglighet till fast vårdkontakt och enligt rapporten är Sverige jämfört med andra länder mindre bra på att koordinera vård mellan olika vårdgivare vilket är en sedan tidigare känd utmaning. Det framgår sammantaget att andra länder än Sverige är bättre på att ge medborgarna en aktiv roll i den egna vården.

För ungefär ett år sedan valde SIS (Swedish Standards Institute) att tillsammans 23 experter från 16 organisationer att starta ett standardiseringsarbete för patientdelaktighet i personcentrerad vård. Parallellt med det nationella arbetet inleddes också ett europeiskt arbete under svensk ledning. Standardiseringsarbetet syftar till att reda ut begrepp, ta fram tydliga riktlinjer för patientdelaktighet i personcentrerad vård och, om möjligt, skapa förutsättningar för att mäta och jämföra patientdelaktighet.

Arbetet går enkelt uttryckt ut på att identifiera kravområden som rätt tillämpade ska kunna bidra till att ett personcenterat arbetssätt i verksamheter utvecklas eller stärks. Standardarbetet är tänkt att omfatta rekommendationer för såväl det enskilda kliniska patientmötet, t ex hur partnerskap med patienten upprättas, samt hur en vårdorganisation på mer övergripande nivå kan skapa förutsättningar för delaktighet.

Andra standarder, både den befintliga standarden för äldreomsorg och hemtjänst (SS 872500), och de pågående arbetena med standarder för HVB (Hem för vård eller boende) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har ett utpräglat personcentrerat förhållningssätt.

SIS välkomnar fler deltagande experter till kommittén för patientdelaktighet i personcenterad vård. Utöver möjligheten att bidra till arbetet med expertis och kunskap ger medverkan i standardiseringsarbetet möjlighet att påverka och utveckla det europeiska arbetet och därigenom också få tillgång till erfarenheter och kunskap från andra länder.

Kontaktpersoner SIS

Sarah Sim, projektledare, CEN/TC 450 Patient involvement in personcentred care

Joakim Falk, projektledare, SIS/TK 602 Patientdelaktighet i  personcentrerad vård