Logga in

Nyhet · 2018-07-13

Standarder för samhällsutveckling

Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret, är sedan 2017 ordförande för SIS styrelse. Här berättar han om hur standarder gynnar samhällsnytta, svensk handel och export.

Text: Petra Lodén

Hur ser du på uppgiften att vara ordförande för SIS?

Det är spännande och en oerhört viktig uppgift för hela Sverige. Standarder handlar till syvende och sist om att vara med om att skapa konkurrenskraft och effektivitet. Vi ser till att Sverige hänger med, förbättrar vår position framåt och är med och skapar välfärd i Sverige. SIS genererar verkligen samhällsnytta och jag ser en potential att öka framåt, det driver mig.

Vad betyder standarder för svensk export och global konkurrenskraft – inom stålindustrin och generellt?

Standarder handlar generellt om förbättrad konkurrenskraft. Det handlar om utvecklingsfrågor och "time to market'"– att forskningsresultat med hjälp av standarder snabbare skapar marknader för produkter och lösningar, snabbare tillträde till marknader och man kan förlänga sin produktlivscykel.
För stålindustrin är frihandel viktig, vi exporterar till över 140 länder och om man kan referera till standarder så underlättar detta att skapa affärer. Standarder påverkar också effektiviteten, de ger effektivare metoder och processer.

SIS är en del av ISO och CEN, varför är det viktigt?

På grund av globaliseringen spelar ISO och CEN en stor och betydelsefull roll, de underlättar handelsavtal och frihandel som är viktigt för ett land som Sverige med liten hemmamarknad och stor export. Jag hoppas på ett ökat samarbete, att vi tar för oss internationellt. Vi har ett bra läge, och det går att utveckla.

Hur kan användandet av standarder leda till samhällsnytta?

Då vill jag återigen nämna konkurrenskraften. Det är nyttan med standarder. Klarar vi av att ha bra konkurrenskraft internationellt så får vi en stor export, har vi hög nettoexport så får vi ett handelsöverskott och intäkter till landet Sverige och vi kan öka vårt välstånd. En viktig samhällsnyttig aspekt.


Fakta

Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret. Styrelseledamot i SIS styrelse sedan 2012 och ordförande sedan 2017.

'Karriär: Jobbat i stålindustrin, konsultbranschen, fordonsindustrin (lastbilar). Civilingenjör från KTH, Maskinteknik.

Favoritstandard: "Jag är väldigt driven av FN:s 17 hållbarhetsmål, Agenda 2030, som kan sammanfattas som världens största beställning av hållbarhet. Jernkontoret och stålföretagen jobbar intensivt tillsammans med Stockholm Environment Institute (SEI) med forskning kring begreppet samhällsnytta. Skulle jag önska framåt så borde det finnas utrymme för mer standardiseringsarbete som leder till att vi blir ännu mer effektiva och blir bättre på att tillämpa hållbarhetsmålen. Standarder kan bidra till att snabba upp arbetet och där har SIS en viktig roll genom att hjälpa till och påverka."

SIS och internationell standardisering

SIS är en del av den globala standardiseringen, ISO, och den europeiska, CEN. Vårt stora internationella nätverk blir en allt viktigare plattform i en globaliserad värld. Det återspeglar sig i att nästan all standardisering idag är internationell.

SIS har en stark position inom både ISO och CEN och leder många sekretariat för tekniska kommittéer.