Logga in

Nyhet · 2017-06-29

Nytt ledningssystem för samverkan i affärsrelationer - fem frågor till tk-ordförande John Thorsson

I dag släpps en ny internationell standard i svensk översättning som ska hjälpa företag och organisationer att öka affärsnyttan genom bättre samverkan. John Thorsson är affärschef på NCC och ordförande i SIS tekniska kommitté, som varit med och tagit fram standarden.

Varför finns behov av den nya standarden?

– Företag eller organisationer som vill jobba tillsammans har mycket bättre förutsättningar att förstå varandra om de använder samma språk. ISO är ett internationellt välkänt ledningssystem som många känner sig hemma i, säger John Thorsson.

– Det finns många exempel på framgångsrik samverkan, men också otaliga exempel på motsatsen, och den som arbetar systematiskt med samverkan blir bättre på det än de som inte gör det. Med standarden kan den oerfarne eller den som inte lyckas varje gång snabbt komma på banan och höja lägstanivån, medan de organisationer som kommit längre får en tydlig röd tråd från högsta ledning ut i organisationens alla delar. Det är ett universalverktyg för de som tar samverkan på allvar. 

Standarden baseras på en brittisk standard, hur svårt har det varit att anpassa den för svenska förhållanden?

– Svenska förhållandena var inga problem. Ramverket att identifiera, etablera och genomföra bra samverkan är universellt. Varje organisation utarbetar sitt eget sätt att leva upp till kraven.  Vi har jobbat ihärdigt framförallt i den svenska översättningen med att få den lättläst, och i en terminologi vi kan känna igen oss i. 

Du är själv verksam inom byggbranschen – kan andra branscher ha nytta av den nya standarden?

– I England där man använt den brittiska förlagan sedan 2010 har allt från stiftelser och ideella organisationer till multinationella bolag i en rad branscher använt sig av den. Att bygga tillitsfulla relationer över gränser där man är ömsesidigt bra för varandra blir aldrig oviktigt.  

Vilka är de vanligaste problemen inom samverkan som kan undvikas med den nya standarden?

– Dålig förankring och bristande tydlighet från högsta ledning ut i organisationen är nummer ett. Det är lätt att underskatta insatsen som krävs av alla parter för att det ska uppstå tillit. Ofta saknas tillräckligt systematiskt arbete med att etablera, implementera och förbättra sina processer för att understödja samverkan.

– Med standarden får du en chans att bygga in samverkan i ditt dna. Du får processer för hur du ska maximera nyttan av potentialen att jobba gränsöverskridande. Det blir ett naturligt sätt att arbeta, inte ett tillägg till ordinarie verksamhet. 

Om man är ett företag som tycker det här verkar intressant – hur ska man komma igång?

– Börja med att ladda hem standarden och läs den! Helst bakifrån – det blir lättare att ta till sig om man börjar med bilagorna faktiskt. Uppstår det frågor längs vägen så kontakta någon i den svenska kommittén TK593. Joel Jonsson som är projektledaren på SIS hjälper dig gärna, joel.jonsson@sis.se.


John Thorsson, NCC och tk-ordförande SIS/TK 593.

Foto: Erik Mårtensson

SIS/TK 593

Är du nyfiken på arbetet i kommittén?