Logga in

Pressmeddelande · 2017-11-01

Diskriminering ska minska med standardiserade bedömningstjänster

Nu startar SIS, Swedish Standards Institute ett nytt arbete med att delta i och påverka den internationella revideringen av ISO-standarden för bedömningstjänster, ISO 10667. Syftet är att alla som söker ett jobb ska bli bedömda på ett likvärdigt och rättvist sätt. – Det är hög tid att se över standarden från 2011 och anpassa den till dagens förhållanden. Till exempel har marknaden av bedömningstjänster ökat explosionsartat, säger Anders Sjöberg, docent i psykologi och ordförande för den svenska delegationen för framtagandet av ISO 10667.

I dag används många olika typer av processer vid urvals- och rekryteringsarbete. Det finns en uppsjö olika system som fungerar mer eller mindre bra. Sedan 2011 finns ISO 10667 som används över hela världen och syftar till att ge tydliga, likvärdiga och rationella bedömningsprocesser.

– Att följa standarden innebär att man redogör för vad man gör i alla leden i processen. Det ska bland annat leda till färre felrekryteringar av personal samt mindre diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder, säger Anders Sjöberg. Uppdragsgivare av tjänster kan kräva att också leverantörer använder sig av standarden och på det viset försäkra sig om att deras försäljningsargument stämmer.

Standarden är den första i sitt slag men nu är det sex år sedan den publicerades och det är hög tid att se över innehållet.

– Nu sätter vi igång arbetet i en svensk expertgrupp som kommer att skicka delegater till det internationella arbetet inom ISO. Inledningsvis ska vi i den svenska expertgruppen bland annat titta närmare på hur standarden används och hur den kan förbättras för användarna samt om certifieringsordningen kan tydliggöras, säger Anders Sjöberg.

Ett stort antal länder över hela Europa, med representation från professionella psykologer, forskningsinstitut, testföretag, rekryteringsföretag med mera, kommer att delta i det internationella arbetet som beräknas ta cirka tre år. Standarden kan vara särskilt bra för internationella företag eftersom den säkerställer att processen blir likadan över hela världen, vilket är viktigt när man arbetar på en internationell marknad.

SIS arrangerar ett frukostseminarium den 16 november för att samla intressenter på området bedömningstjänster, läs mer

Mer information

Anders Sjöberg, Docent i psykologi, Stockholms universitet, och ordförande för den svenska delegationen för ISO 10667, 073-2056048, anders.sjoberg@psychology.su.se

Helene Edmark, Affärsområdeschef, SIS, Swedish Standards Institute, 08-555 520 54, helene.edmark@sis.se

Eva Högström, Pressansvarig, SIS, Swedish Standards Institute, 0704-269862, eva.hogstrom@sis.se


Kommitté för HR Managamenet

SIS kommitté för human resource management utvecklar standarder som ska erbjuda en bred samordnad vägledning för de som arbetar med personalledning och organisationssutveckling

 Att delta i kommittén innebär chansen att vara med och påverka standarderna och ger tillgång till ett värdefullt nätverk.

Presskontakt

Eva Högström

070 426 98 62
eva.hogstrom@sis.se