Logga in

Magasinet S – om nya idéer, affärsutveckling och samhällsnytta

I Magasinet S läser du om näringslivstrender, ny smart teknik, hållbarhetsfrågor och annat som påverkar oss i samhället. Vi intervjuar intressanta människor och företag och ger dig inspiration till nytänkande, innovation och samverkan för gemensam nytta. Vi gör reportage om företag som förädlar sin verksamhet, förbättrar lönsamheten och konkurrenskraften.

Tema framtidens transporter,
höst 2018

Framtidens teknik utvecklas här, nu och i morgon. Det som varit drömmar och visioner blir realitet i snabb takt. Men hur försäkrar vi oss om att den nya tekniken leder oss mot säkra, mer hållbara och effektiva transportlösningar?

Tidigare i år gjorde SIS djupintervjuer med personer i transportsektorn, fordonsbranschen och offentliga sektorn samt med innovationsstödjande aktörer som visar att det finns en samsyn kring att det är inom automatisering, digitalisering, informationsteknologi och elektrifiering som utvecklingen drivs framåt. Och att standarder behövs.

Läs tidningen här

Tidigare nummer

Tema e-hälsa, vår 2018

Svensk vård är i förändring och ställs inför nya utmaningar och möjligheter. Digitala lösningar gör oss mer involverade i vår egen hälsa och ändrar förväntningarna på hur sjukvård ska bedrivas. I vårens nummer av Magasinet S möter du människorna bakom idéerna. De som tänker nytt och driver på utvecklingen av framtidens vård, hälsa och omsorg.

Vision e-hälsa 2025 – Standarder är nyckeln

Standardisering av teknik, begrepp och kvalitet på tjänster krävs för att Sverige ska kunna uppnå vision e-hälsa 2025. Läs mer om hur standardisering kan vara en nyckel till en mer sammanhållen och effektiv vårdkedja.

Tema smarta städer, höst 2017

Hur ser staden ut i framtiden? Den smarta staden är avgörande för den snabba urbanisering som pågår. När två tredjedelar av världens befolkning bor i städer behöver vi utveckla fler gemensamma och hållbara lösningar. Standarder är ett kraftfullt verktyg för att effektivisera och kvalitetssäkra den snabba utvecklingen, läs mer om hur standarder gör städer smartare >>

Tema export och handel, vår/sommar 2017

Export och handel är avgörande för många svenska företag. Vi behöver ställa om vår produktion för att uppfylla de mål och de agendor som exempelvis EU och FN sätter upp. Om Sverige håller sig framme finns många möjligheter att öka exporten. I Magasinet S kan du läsa om några sådana möjligheter. Läs tidningen här

Tema innovation, vinter 2016/2017 

Innovation idag blir standarder imorgon och genom att påverka standarder driver du utvecklingen framåt. Magasinet S vill ge dig inspiration från personer som arbetar med innovation, som är med och förändrar både i stort och smått och som gör skillnad. Läs tidningen här

Arkiv


Kontakt

Har du några frågor om Magasinet S eller saknar du och vill beställa äldre nummer? Välkommen att kontakta

Britta Wallin, chefredaktör 

britta.wallin@sis.se
08 - 555 522 94

Frukostseminarium

Den 15 november anordnar SIS i samarbete med testbädden Urban ICT Arena ett seminarium om innovation för framtidens transporter – och standardernas roll i utvecklingen.

Lewis Horne tänker nytt om mobilitet

Med den svenska elbilen Uniti vill grundaren Lewis Horne förbättra världen. Genom att förändra hur vi förhåller oss till bilen och hur vi transporterar oss vill han minska de negativa effekterna av bilismen.

Prenumerera på Magasinet S

Om nya idéer, affärsutveckling och samhällsnytta.

Magasinet S ges ut av Swedish Standards Institute, SIS, och är en tidning för alla våra medlemmar, deltagare i standardiseringsarbetet och beslutsfattare på företag, myndigheter och organisationer. Den tryckta upplagan är 20 000 exemplar. Magasinet utkommer två gånger om året och är gratis.