Logga in

Ett sekel av standarder

Standarder är en förutsättning för att tillverkning och handel ska vara rationell. Det hade Sveriges industriförbund och Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, insett när de 1922 tog initiativet till att Svenska Industrins Standardiseringskommission bildades.

Vad står SIS för?

Akronymen SIS har genom åren haft flera betydelser. Det har bland annat vid olika tidpunkter i SIS historia uttytts som Standardisering I Sverige och Svensk Industri Standard. Sedan 2001 betyder SIS - Swedish Standards Institute

Historia

Svenskt standardiseringsarbete har alltid haft en bred förankring med representanter från det aktuella området. Arbetet har alltid bedrivits i privaträttslig form och aldrig av någon myndighet. 

De första svenska standarderna skapades 1923. Då beslutade man sig också för i vilket format standarderna skulle tryckas. Det blev A4-formatet som gick vinnande ur striden. Ett tidigt exempel på ett lyckat standardiseringsarbete har resulterat i att vi idag tar för givet att vårt A4- eller A5-papper passar till de flesta skrivare, kuvert, pärmar och mappar.

År 1947 bildades en ny internationell standardiseringsorganisation, ISO (International Organization for Standardization). SIS deltog naturligtvis i bildandet. Den europeiska motsvarigheten till ISO heter CEN (European Committee for Standardization) och bildades 1975.

SIS införde abonnemangssystem för svenska standardpublikationer 1949, och 1955 översteg antalet publicerade standarder 2 000. Idag är vi uppe i över 30 000. 1978 infördes SS som prefix för all svensk standard. Vi har under det gångna seklet tagit fram tusentals viktiga standarder som förenat och skapat ordning i vår tillvaro, till exempel rekommendationer för datumskrivning 1963, kontoplanen 1973 och kvalitetsledningssystemet ISO 9000 år 1987.

SIS på 2000-talet

År 2001 blev ytterligare en milstolpe i svensk standardiserings historia. Efter att ha varit spritt på sju olika organisationer slogs det svenska standardiseringsarbetet samman till SIS, Swedish Standards Institute, en stark aktör som bättre kan ta tillvara på kunskap och effektivare kan tillgodose kundernas intressen.

Standardisering bedrivs idag inom i stort sett alla områden. Parallellt med utveckling av ledningssystem pågår arbeten med tjänstestandarder och kirurgiska implantat. Samtidigt är det hög aktivitet inom samma områden som var aktuella på 1920-talet, exempelvis rullningslaget, byggmaterial och stål.

SIS står för långsiktighet och konsekvens

SIS har alltid haft samma förkortning, men genom historien har den stått för olika saker. Från början betydde förkortningen Svenska Industrins Standardiseringskommission, men 1931 antog man nya stadgar och bytte namn till Sveriges Standardiseringskommission. 1977 blev det Standardiseringen i Sverige och nu heter vi SIS, Swedish Standards Institute.


En dag av standarder

Hur många standarder omger dig under en dag?