Logga in

Länkar

Svenska länkar

ITS - Informationstekniska standardiseringen

SEK - Svensk Elstandard

SSR - Sveriges Standardiseringsråd här hittar man register över fastställda svenska standarder

Internationella länkar

ISO - International Organization for Standardization

CEN - European Committee for Standardization

CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization

ETSI - European Telecommunications Standards Institute

DS - Dansk Standard

SN - Standard Norge

SFS - Suomen Standardisoimisliitto

IST - Staðlaráð Íslands

DIN - Deutsches Institut für Normung