Logga in

Böcker och verktyg Online programvaror

SIS-WF: ISO 27002

Digitalt arbetsverktyg för ISO-standarder.

Köp denna standard
Pris: 4 000 SEK

SIS-WF: ISO 27002SIS kan nu stolt erbjuda det digitala ISO-verktyget SIS-Worlfavor, förkortat SIS-WF, ett stöd som gör det enkelt att komma igång med sitt ISO-arbete och inte minst få hjälp att strukturera arbetet. Med SIS-WF arbetar du webbaserat och med ISO-standarder i ett digitalt format som underlättar dokumentation, analysarbete och erbjuder samarbetsfunktionalitet. Verktyget ger en visuell överblick med snabbnavigering till standardernas olika kapitel. Dessutom har du möjlighet att enkelt ge era revisorer access och hitta allt samlat när det är dags för revision.

SIS-WF oavsett vilken ISO-standarder ni arbetar efter

Det intuitiva verktyget erbjuds för samtliga ISO:s ledningssystemsstandarder. SIS-WF finns både på engelska och svenska. Som organisation väljer ni hur många ISO-standarder ni vill abonnera på. Kom igång redan nu och digitalisera ert ISO-arbete!

Systematisera och skapa spårbarhet

Få bättre koll på vem som är ansvarig för olika delar av ert ISO-arbete och en bra arbetsfördelning.

Lättare att analysera er verksamhetsinformation

SIS-WF ger både en visuell överblick och innehåller funktionalitet som underlättar analysarbete.

Kontinuitet och ständig förbättring

ISO-standardens kontinuerliga upprätthållande blir mer effektiv och nya utgåvor av standarder kommer in automatiskt.

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Riktlinjer för informationssäkerhetsåtgärder (ISO/IEC 27002:2013 med Cor 1:2014 and Cor 2:2015)

Det här innebär standarden

Standarden, med beteckningen SS-EN ISO/IEC 27002, ger vägledning i hur organisationer ska välja ut, införa och förvalta säkerhetsåtgärder med utgångspunkt i de informationssäkerhetsrisker som finns i organisationens omgivning. Standardens struktur utgår från SS-ISO/IEC 27001 och används med fördel av organisationer som ska välja säkerhetsåtgärder vid införandet av ett ledningssystem för informationssäkerhet enligt SS-ISO/IEC 27001. Den kan även användas av organisationer som arbetar med att införa allmänt vedertagna informationssäkerhetsåtgärder eller med att utveckla egna riktlinjer för hantering av informationssäkerhet.

Fördelar med att använda standarden

Standard SS-EN ISO/IEC 27002 behandlar områden inom en verksamhet där informationssäkerhet är särskilt viktigt, och listar vad organisationen i praktiken bör hantera och ta ställning till. Därmed utgör standarden det komplement till teknisk utrustning som krävs för ett verkningsfullt och säkert informationssystem. Totalt behandlar standarden 35 viktiga säkerhetsområden, bland annat:

  • informationssäkerhetspolicy
  • personalsäkerhet
  • åtkomststyrning
  • kryptering
  • leverantörsrelationer
  • hantering av informationssäkerhetsincidenter.

Med ett verkningsfullt informationssäkerhetssystem kan ledningen, och andra intressenter, förlita sig på att organisationens strukturer och verksamhet är rimligt säkra och skyddade mot skador. 

Kontakta oss på 08-555 523 10 eller kundservice@sis.se, så hjälper vi dig.

Ämnesområden

Ledningssystem


Produktinformation

Artikelnummer: ONL-80003735