Logga in

Böcker och verktyg Online programvaror

SIS-WF: ISO 44001

Digitalt arbetsverktyg för ISO-standarder.

Köp denna standard
Pris: 4 000 SEK

SIS-WF: ISO 44001SIS kan nu stolt erbjuda det digitala ISO-verktyget SIS-Worldfavor, förkortat SIS-WF, ett stöd som gör det enkelt att komma igång med sitt ISO-arbete och inte minst få hjälp att strukturera arbetet. Med SIS-WF arbetar du webbaserat och med ISO-standarder i ett digitalt format som underlättar dokumentation, analysarbete och erbjuder samarbetsfunktionalitet. Verktyget ger en visuell överblick med snabbnavigering till standardernas olika kapitel. Dessutom har du möjlighet att enkelt ge era revisorer access och hitta allt samlat när det är dags för revision.

SIS-WF oavsett vilken ISO-standarder ni arbetar efter

Det intuitiva verktyget erbjuds för samtliga ISO:s ledningssystemsstandarder. SIS-WF finns både på engelska och svenska. Som organisation väljer ni hur många ISO-standarder ni vill abonnera på. Kom igång redan nu och digitalisera ert ISO-arbete!

Systematisera och skapa spårbarhet

Få bättre koll på vem som är ansvarig för olika delar av ert ISO-arbete och en bra arbetsfördelning.

Lättare att analysera er verksamhetsinformation

SIS-WF ger både en visuell överblick och innehåller funktionalitet som underlättar analysarbete.

Kontinuitet och ständig förbättring

ISO-standardens kontinuerliga upprätthållande blir mer effektiv och nya utgåvor av standarder kommer in automatiskt.

 

Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan - Krav och ramverk (ISO 44001:2017, IDT)

I SS-ISO 44001:2017 anges krav för effektiv identifiering, utveckling och ledning av samverkansrelationer inom eller mellan organisationer.

SS-ISO 44001:2017 är tillämpligt på privata och offentliga organisationer oavsett storlek, från stora multinationella bolag och statliga organisationer, till ideella organisationer och mikroföretag/små företag.

Tillämpningen av SS-ISO 44001:2017 kan ske på flera olika nivåer, exempelvis:
– en enskild tillämpning (inklusive operativ enhet, verksamhet, enskilt projekt eller program, samman-slagningar och förvärv),
– en enskild relation (inklusive en-till-en-relationer, allianser, partnerskap, affärskunder, joint ventures),
– flera identifierade relationer (inklusive flerpartsallianser, konsortier, joint ventures, nätverk, utökade företag (extended enterprises) och leverantörskedjor),
– fullständig tillämpning inom hela organisationen på alla identifierade typer av relationer

Kontakta oss på 08-555 523 10 eller kundservice@sis.se, så hjälper vi dig.

Ämnesområden

Ledningssystem


Produktinformation

Artikelnummer: ONL-80003740