Logga in

Böcker och verktyg Online programvaror

SIS-WF: ISO 9241-210

Digitalt arbetsverktyg för ISO-standarder.

Köp denna standard
Pris: 4 000 SEK

SIS kan nu stolt erbjuda det digitala ISO-verktyget SIS-Worldfavor, förkortat SIS-WF, ett stöd som gör det enkelt att komma igång med sitt ISO-arbete och inte minst få hjälp att strukturera arbetet. Med SIS-WF arbetar du webbaserat och med ISO-standarder i ett digitalt format som underlättar dokumentation, analysarbete och erbjuder samarbetsfunktionalitet. Verktyget ger en visuell överblick med snabbnavigering till standardernas olika kapitel. Dessutom har du möjlighet att enkelt ge era revisorer access och hitta allt samlat när det är dags för revision.

SIS-WF oavsett vilken ISO-standarder ni arbetar efter

Det intuitiva verktyget erbjuds för samtliga ISO:s ledningssystemsstandarder. SIS-WF finns både på engelska och svenska. Som organisation väljer ni hur många ISO-standarder ni vill abonnera på. Kom igång redan nu och digitalisera ert ISO-arbete!

Systematisera och skapa spårbarhet

Få bättre koll på vem som är ansvarig för olika delar av ert ISO-arbete och en bra arbetsfördelning.

Lättare att analysera er verksamhetsinformation

SIS-WF ger både en visuell överblick och innehåller funktionalitet som underlättar analysarbete.

Kontinuitet och ständig förbättring

ISO-standardens kontinuerliga upprätthållande blir mer effektiv och nya utgåvor av standarder kommer in automatiskt.

Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 210: Användarcentrerad design för interaktiva system (ISO 9241-210:2010)


Denna del av ISO 9241 tillhandahåller krav och rekommendationer för användarcentrerade designprinciper och aktiviteter under hela livscykeln för datorbaserade interaktiva system. Den är avsedd att användas av dem som styr designprocesser, och där hänsyn tas till de olika sätt som både hård- och mjukvarukomponenter i interaktiva system kan förbättra interaktionen mellan människa och systemet.

Denna del av ISO 9241 ger en översikt av användarcentrerade designaktiviteter. Den ger inte en fullständig bild av de metoder och tekniker som behövs för användarcentrerad design, inte heller fullständiga hälso- eller säkerhetsaspekter. Även om den omfattar planering och styrning av användarcentrerad design, behandlar den inte alla aspekter av projektstyrning.

Informationen i denna del av ISO 9241 är avsedd att användas av dem som ansvarar för planering och styrning av projekt vid design och utveckling av interaktiva system. Därför behandlar denna internationella standard tekniska ”human factors” och ergonomifrågeställningar endast till den nivå som krävs för att ledningspersoner ska förstå dess relevans och betydelse i designprocessen som helhet. Den ger också ett ramverk för yrkesverksamma inom ”human factors” och användbarhetsområdet som arbetar med användarcentrerad design. Detaljerade frågor om ”human factors” / ergonomi, användbarhet och tillgänglighet behandlas mer utförligt i ett flertal andra standarder, bl.a. inom andra delar av ISO 9241 (se bilaga A) och i ISO 6385, vilken innehåller de övergripande principerna för ergonomi.

Kraven och rekommendationerna i denna del av ISO 9241 kan vara till nytta för alla parter som är involverade i användarcentrerad design och utveckling. Bilaga B innehåller en checklista som kan användas för att stödja försäkran om överensstämmelse med denna del av ISO 9241.

 

Kontakta oss på 08-555 523 10 eller kundservice@sis.se, så hjälper vi dig.

Ämnesområden

Terminalutrustning och övrig kringutrustning Ergonomi - Människa-systeminteraktion Ergonomi