Logga in

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9001:2015

Ledningssystem för kvalitet - Krav (ISO 9001:2015)

Status: Gällande

Köp denna standard
Pris: 1 365 SEK

PDF

Pris: 1 365 SEK

Papper

Pris: 2 184 SEK
Normalpris: 2 730 SEK
Du sparar: 546 SEK
+

PDF + papper

Paket:
Standardpaket ISO 9000 och ISO 9001

Paket: Standardpaket ISO 9000 och ISO 9001

1 st Ledningssystem för kvalitet - Principer och...

1 st Ledningssystem för kvalitet - Krav (ISO 9001:2015)

Läs mer om paket Standardpaket ISO 9000 och ISO 9001

Paketpris: (193,82 EUR) 1 995 SEK

Normalpris: (265,23 EUR) 2 730 SEK

Du sparar: (71,41 EUR) 735 SEK

Fler alternativ Färre alternativ

Det här innebär standarden

Standard ISO 9001 är en ledningssystemstandard för verksamhetsprocesser i ett företag eller en organisation. Den är världens mest använda standard. Det finns drygt 1,1 miljoner certifikat utfärdade i 201 länder. Drygt 5 000 av dessa finns i Sverige och varje dag certifieras nya företag. 

 Läs mer om nyttan med ISO 9001

Fördelar med att arbeta enligt standarden

  • engagerar ledningen
  • förbättrar affärsprocesser
  • effektiviserar verksamheten
  • uppmuntrar till intern kommunikation och extern kommunikation
  • ökar kundtillfredsställelsen
  • förbättrar möjligheten att vinna upphandlingar
  • stärker varumärket.

Några nyheter i ISO 9001:2015

  • gemensam struktur för alla ISOs ledningssystemstandarder
  • förstärkt ledningsansvar
  • nya centrala områden, som t.ex. riskhantering och omvärldsbevakning.

Har du frågor om nya ISO 9001?

Ställ din fråga till tolkningsgruppen för ISO 9001 
Läs mer i Frågor och svar om ISO 9001 här

Omfattning
Denna standard anger krav på kvalitetsledningssystem i de fall en organisation: a) behöver visa att den ständigt kan tillhandahålla produkter och tjänster som uppfyller kundkrav och till-lämpliga författningskrav, och b) avser att öka kundtillfredsställelsen genom att ledningssystemet tillämpas på ett verkningsfullt sätt. Detta innefattar att organisationen tillämpar processer för att förbättra ledningssystemet, och att den säkerstäl-ler att kundkrav och tillämpliga författningskrav uppfylls. Alla krav i denna standard är generella och avsedda att kunna tillämpas av varje organisation, oberoende av bransch, storlek och produkt eller tjänst som erbjuds. ANM. 1 I denna standard används termerna ”produkt” och ”tjänst” endast för produkter och tjänster avsedda för eller begärda av en kund. ANM. 2 ”Författningskrav” omfattar krav i lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter.

Ämnesområden

Ledningssystem Ledningssystem för kvalitet Certifiering, ackreditering och revision Kvalitetsledning och kvalitetssäkring


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Kvalitetsledning, SIS/TK 304

Internationell titel: Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2015)

Artikelnummer: STD-8016642

Utgåva: 4

Fastställd: 2015-10-14

Antal sidor: 88

Parallell utgåva: SS-EN ISO 9001:2008/AC:2009 , SS-EN ISO 9001:2008