Logga in

Hållbarhet och mänskliga rättigheter

 

Myndigheten för delaktighet, MFD; ser ett stort behov av att arbeta systematiskt med delaktighets- och jämlikhetsfrågor för mänskliga rättigheter, som en del i ledningssystemen. SIS-IWA 26 kan inspirera. Därför har MFD finansierat möjligheten att mot registrering kunna ladda ner SIS-IWA 26 utan kostnad.

SIS-IWA 26 Användning av ISO 26000:2010 i ledningssystem

Det blir allt viktigare att ta ansvar för en hållbar utveckling. Hållbar utveckling har tre dimensioner – den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga – vilka är ömsesidigt beroende av varandra. För den sociala dimensionen är frågan om mänskliga rättigheter central. Mänskliga rättigheter är därför ett av huvudområdena i SS-ISO 26000. Det finns även andra standarder som lyfter mänskliga rättigheter som kan bidra till ett socialt ansvarstagande. Dessa är listade med länkar nedan.

SS-ISO 26000 Vägledning om socialt ansvarstagande

SS-ISO 20400 Hållbar upphandling - Vägledning

SS-EN ISO 27500 Den människocentrerade organisationen - Syfte och allmänna principer

Lista med kryssrutor eller alternativknappar

Tack för att du anmäler dig. SIS kundservice kommer kontakta dig inom kort.