Logga in

Villkor för kommittéarbete

För att delta i en teknisk kommitté (SIS/TK) tecknas en överenskommelse mellan SIS och det företag eller organisation som vill delta. Företaget/organisationen utser en representant att delta i den aktuella kommittén.

Regler och allmänna villkor


Läs mer om att vara medlem i SIS.

Överlåtelse av upphovsrätt

För att SIS ska kunna framställa exemplar av och göra standarder tillgängliga för allmänheten måste experter som deltar i standardiseringsarbete överlåta upphovsrätten till SIS.

Läs mer om överlåtelse av upphovsrätt


Vill du veta mer?

Är du intresserad av att vara med och påverka de standarder som ditt företag använder? Kontakta Anna Jonsson.

anna.jonsson@sis.se
08-555 520 77