Logga in

Därför ska du delta

I en standardiseringskommitté hos SIS får ditt företag kunskap om framtida marknadskrav och riktlinjer för din bransch. Kunskap som har direkt inverkan på hur dina produkter och tjänster ska utvecklas och hur produktion och processer bör organiseras. Att delta i en standardiseringskommitté hos oss är en långsiktig investering i kunskap och konkurrenskraft.

Nätverk

Utöver att vara med och påverka gemensamma riktlinjer knyter du värdefulla kontakter, både i Sverige och internationellt. Nätverket ger dig tillgång till den senaste kunskapen och information om vad som är på gång inom din bransch. Standarder driver utvecklingen framåt och det betyder att när du deltar i en kommitté så är du med och bestämmer den framtida riktningen inom ditt område.

Det här får du som deltagare i en SIS kommitté

  • Möjlighet att påverka svenska och internationella standarder och överenskommelser
  • Nätverk nationellt och internationellt inom din bransch
  • Förhandsinformation om nyheter inom ditt område
  • Möjlighet att engagera dig i internationellt standardiseringsarbete
  • Kostnadsfri introduktionskurs i standardisering

Speciella insatser för SME och mindre ekonomiskt starka organisationer

SIS eftersträvar alltid en balans mellan olika aktörer i de tekniska kommittéerna. För att underlätta deltagande i standardiseringsarbetet och tillgång till standarder för små- och medelstora företag, SME, liksom för organisationer som representerar konsumenter, miljö- och samhällsfrågor, genomför SIS en rad aktiviteter och insatser.

  • Kostnadsfria utbildningar såsom "Standardisering för deltagare"
  • Demofilmer för användning av e-nav
  • Regelbundna medlems- och deltagarträffar samt ordförandeträffar
  • Vi erbjuder licensavtal till utvecklare som genom digitalisering vill erbjuda smarta tjänster och i dessa använda information från standarder, läs mer om digitala verktyg med SIS licensavtal
  • För deltagare som representerar mindre starka ekonomiska grupper kan dialog alltid föras med SIS om kostnad för deltagande i aktuell grupp

Samtliga medlemmar i SIS är också inbjudna till det årliga fullmäktigemötet och det kostnadsfria seminariet som tar upp standardiseringsfrågor av intresse för just SME och organisationer som representerar konsumentintressen samt miljö- och samhällsfrågor.

Kostnad för att delta

Deltagaravgiften fastställs av SIS och baseras på de arbetsuppgifter som deltagarna kommer överens om att gruppen ska genomföra under året. Avgiften ska täcka de kostnader som SIS har för att driva arbetet. Deltagarnas kostnader för att närvara vid möten både i Sverige och utomlands ligger normalt utanför kommitténs budget. Grundprincipen enligt reglerna för arbete i teknisk kommitté är att dela lika på kostnaderna.

Erik Eklund, Chef för omvärldsbevakning och dialog på SIS om fördelarna med att delta i utvecklingen av standarder..


Vill du veta mer?

Är du intresserad av att vara med och påverka de standarder som ditt företag använder? Kontakta Anna Jonsson.

anna.jonsson@sis.se
08-555 520 77

Kurser i standardutveckling

För ett effektivt och meningsfullt deltagande i våra tekniska kommittéer erbjuder vi utbildningar i standardutveckling.

För deltagare i tekniska kommittér är grundkursen kostnadsfri.