Logga in

Standardutveckling · SIS/TK 119

Svetsutrustning

Gasbrännare används för sammanfogning av metalliska material genom svetsning. De används också för gasskärning för att dela upp material. Standardiseringen är säkerhetsrelaterad och skall medverka till skydd mot t.ex. explosioner i utrustningen men den omfattar också standardisering av slangkopplingar med mera.

Det ger användaren flexibilitet eftersom utrustningsdelar från olika leverantörer fungerar tillsammans. Standardiseringsarbetet gäller alla utrustningsdelar för gastillförsel d.v.s. manometrar, slangar, ventiler och kopplingar. Det omfattar också brännarna.

Påverka nationellt och internationellt

Vi erbjuder möjlighet till aktiv påverkan på standarder inom CEN och ISO.

Ett värdefullt arbete

Det internationella standardiseringsarbetet ger djupare insikt om standardernas krav och hur de tolkas. Det underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Samtidigt kan man påverka framtida standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för Svetsutrustningar. Du får möjlighet att ta del av förslag till standarder och att delta i internationella grupper. Kommitténs fokus är att ge deltagarna möjlighet att själva delta i det internationella arbetet. Kanske du idag jobbar som tillverkare av utrustning, inköpare, brukare eller med annat inom branschen. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet. 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 15 standarder
EN ISO 5171, Svetsutrustning - Gassvetsning - Manometrar för tryckregulatorer
EN 560, Svetsutrustning - Gassvetsning - Slangkopplingar
EN ISO 14114, Svetsutrustning - Gassvetsning - Centralanläggningar för acetylen - Allmänna krav
EN ISO 3821, Svetsutrustning - Gassvetsning - Gummislangar
EN ISO 5175-2, Gassvetsutrustningar - Del 2: Säkerhetsdon utan flamspärr
EN ISO 5175-1, Gassvetsutrustningar - Del 1: Säkerhetsdon med flamspärr
EN ISO 15296, Svetsutrustning - Terminologi - Termer för gassvetsutrustning
CEN/TR 13259, Svetsutrustning - Handhållna och maskinmonterade gasbrännare för värmning,
ISO 3821, Svetsutrustning - Gassvetsning - Gummislangar
ISO 14114, Svetsutrustning - Gassvetsning - Centralanläggningar för acetylen - Allmänna krav
ISO 5175-1, Gas welding equipment - Safety devices - Part 2: Not incorporating a flame (flashback) arrestor
ISO 5175-2, Gas welding equipment - Safety devices - Part 2: Not incorporating a flame (flashback) arrestor
ISO 9539:2010/FDAmd 1, Svetsutrustning - Gassvetsning och besläktade förfaranden - Materialkrav - Tillägg 1
ISO 9013, Svetsutrustningar - Termisk skärning - Klassificering av termiskt skurna ytor - Kvalitetsnivåer för formavvikelser och toleranser
ISO 5826, Svetsutrustning - Motståndssvetsningsmaskiner - Transformatorer - Egenskaper, provning och märkning
Visa fler Visa färre
Utgivet 21 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 3 företag och organisationer
Kemppi Sverige AB, Sollentuna
Svetskommissionen, Stockholm
Volvo Personvagnar AB Karosskomponenter, Olofström
Internationellt deltagande 1 internationella kommittéer
ISO/TC 44/SC 8, Equipment for gas welding, cutting and allied processes
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Produktionsteknik Svetsning och lödning Elektroder och tillsatsmaterial för svetsning av stål Svetsutrustning


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Erika Vanhainen

Erika Vanhainen
Projektassistent
08-55552286
erika.vanhainen@sis.se