Logga in

Standardutveckling · SIS/TK 165

Förpackningar och miljö

Du och jag förbrukar enorma mängder förpackningar varje dag. När vi kastar en förpackning i soporna är det inte alltid vi tänker på vad som händer med den och vad som kan göras med den. Kommittén SIS/TK 165 jobbar med standardisering inom bland annat resursminimering/optimering, återanvändning, materialåtervinning, energiutvinning och nedbrytbarhet av förpackningar.

Kommittén för Förpackningar och miljö är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för befintliga och framtida standarder, både globalt och nationellt. Standarderna syftar till att minimera förpackningars negativa miljöpåverkan samt att fastställa krav på substanser och material. Arbetet resulterar i standarder som gör det möjligt för tillverkare, leverantörer och myndighet att enas om gemensamma krav för tillverkning av förpackningar och hantering av använda förpackningar. Nu revideras standarder på internationell nivå i enlighet med det nya förpacknings- och avfallsdirektivet. Var med och påverka redan från start.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer
Arbetar nu med 3 standarder
CEN/TR 13695-2, Förpackningar - Krav för mätning och kontroll av tungmetaller och andra farliga substanser i förpackningar samt deras utsläpp till miljön - Del 2: ...
EN 13432/A1, Förpackningar - Krav gällande förpackningar återvinningsbara genom kompostering och biologisk nedbrytning - Provningsschema och utvärderingskriterier för slutgiltigt godkännande av förpackningar
EN 13428/A1, Förpackningar - Krav på tillverkning och sammansättning för att förebygga förpackningsavfall
Utgivet 18 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 165/AG 10, Förpackningar och Miljö - Global standard
Deltagare 14 företag och organisationer
AB Tetra Pak, Lund
Arbio AB, Stockholm
BillerudKorsnäs Skog & Industri AB, Gävle
BillerudKorsnäs Sweden AB, Skärblacka
Duni AB, Malmö
IKEA of Sweden AB, Älmhult
Konsumentföreningen Stockholm, Stockholm
Mondi Dynäs AB, Väja
RISE Innventia AB, Stockholm
Rise Research Institutes of Sweden, Uppsala
SCA Forest Products AB, AB SCA R&D Centre, Sundsvall
Scandiflex Pac AB, Landskrona
Stora Enso AB, Karlstad
Svensk Grundläggning SAFE service AB, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 3 internationella kommittéer
CEN/TC 261/SC 4, Packaging and Environment
CEN/TC 261/SC 4/WG 4, Energy recovery
CEN/TC 261/SC 4/WG 6, Prevention
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Förpackningar och distribution Miljö- och hälsoskydd, säkerhet Avfall


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kalender
2018
november
ons
7
Kommittémöte med Förpackningar och miljö
10:00 - 14:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Emma Lindahl

Emma Lindahl
Projektledare
08-55552067
emma.lindahl@sis.se

Erika Vanhainen

Erika Vanhainen
Projektassistent
08-55552286
erika.vanhainen@sis.se