Logga in

Standardutveckling · SIS/TK 179

Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas

Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas återfinns i någon form i kort sagt samtliga byggnader som vi vistas i. Kommittén arbetar aktivt för att dessa produkter ska motsvara alla de krav som ställs på dem, bland annat vad gäller vårt svenska klimat, brand- och nödutrymning eller säkerhetsaspekter.

Kommittén deltar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Målet är att Europastandarderna ska kunna användas i Sverige utan problem för byggnads- och materialindustrin, konstruktörer och konsumenter samt underlätta handel med andra länder. Speciellt inriktar kommittén sig på teman som klimat, säkerhet, dimensioner, material, och utformning vid byggande. 

Kommittén arbetar också för att anpassa och ersätta äldre nationella standarder med nya reviderade där det inte finns Europastandarder. Men också med att ta fram hjälpmedel för att underlätta övergången från nationella standarder när Europastandarder kommer. Det finns bland annat en arbetsgrupp för lås och beslag, som både bevakar Europastandarder och tar fram nationella standarder. Arbetet för kommittén är produktorienterat och provningsmetoder för brand, ljud och värmeisolering hanteras av andra tekniska kommittéer. 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 74 standarder
EN 16361:2013+A1:2016/prA2, Maskindrivna dörrar för persontrafik - Produktstandard, funktionsegenskaper - Dörrar, ej av typen slagdörr, initialt utformade för installation med maskindrivning
EN 16005, Maskindrivna dörrar - Säkerhet vid användande - Krav och provning
EN 1529, Dörrblad - Höjd, bredd, tjocklek och rätvinklighet - Toleransklasser
EN 13120, Invändiga solskydd - Funktions- och säkerhetskrav
EN 1191, Fönster och dörrar - Slitage - Motstånd vid upprepad öppning och stängning - Provningsmetod
EN 12453:2017/prA1, Portar - Säkerhet vid användning av maskindrivna portar - Krav och provningsmetoder
EN 12604:2017/prA1, Portar - Mekaniska aspekter - Krav och provningmetoder
EN 14351-1, Fönster och dörrar - Produktstandard, funktionsegenskaper - Del 1: Fönster och ytterdörrar
SS 817340, Dörrar - Kodsystem
EN CENTC 33 N3526, Power operated pedestrian entrance control equipment - Safety in use - Requirements and test methods
EN , Guidance for European Structural Design of Glass Components.
EN 13830:2015/A1, Glasfasader - Produktstandard
EN 16758:2016/A1:2017, Glasfasader - Bestämning av hållfasthet vid skjuvbelastade infästningar - Provningsmetod och krav
EN 12978, Portar - Säkerhetsanordningar för maskindrivna portar - Krav och provningsmetoder
EN 13115, Fönster - Klassificering av mekaniska egenskaper - Nerhängning, vridning och manövreringskrafter
EN 16361:2013+A1:2016/A2:2017, Maskindrivna dörrar för persontrafik - Produktstandard, funktionsegenskaper - Dörrar, ej av typen slagdörr, initialt utformade för installation med maskindrivning
EN 14178-2, Byggnadsglas - Alkaliska jordartsmetallsilikatglas - Del 2: Utvärdering av överensstämmelse - Produktstandard
EN 16759, Glasning med bärande fog i dörrar, fönster och glasfasader - Verifiering av mekaniska prestanda vid limning
EN 1630 rev, Dörrar, fönster, hängande glasfasader, galler och jalusier - Inbrottsskydd - Provningsmetod för manuella angrepp
EN 1629 rev, Dörrar, fönster, hängande glasfasader, galler och jalusier - Inbrottsskydd - Provningsmetod för dynamisk belastning
EN 1628 rev, Dörrar, fönster, hängande glasfasader, galler och jalusier - Inbrottsskydd - Provningsmetod för statisk belastning
EN 1627 rev, Dörrar, fönster, hängande glasfasader, galler och jalusier - Inbrottsskydd - Krav och klassindelning
EN 14501, Jalusier och fönsterluckor - Termisk och visuell komfort - Funktionsegenskaper och klassificering
EN 14500, Jalusier och fönsterluckor - Termisk och visuell komfort - Provnings- och beräkningsmetoder
EN 12046-1, Fönster och dörrar - Manövreringskrafter - Provningsmetoder - Del 1: Fönster
EN 17146, Bestämning av bärförmåga hos stöd för glas och fyllningar — Provningsmetod och krav
EN 17213, Fönster och dörrar - Miljövarudeklaration - Produktspecifika regler för fönster och dörrar
EN 12635, Portar - Installation och användning
EN 14351-2, Fönster och dörrar - Produktstandard, prestandaegenskaper - Del 2: Innerdörrar
SS 364510, Fönster - Fönsterbleck - Mått och material
EN 15998, Byggnadsglas - Säkerhet vid brand, brandmotstånd - Provningsmetodik för klassificering
EN 12209, Byggnadsbeslag - Låshus - Mekaniskt manövrerade lås, fallås och slutbleck - Krav och provningsmetoder
EN 14846, Byggnadsbeslag - Låshus - Elektromekaniskt manövrerade lås och slutbleck - Krav och provning
EN 12758, Byggnadsglas - Glasning och ljudisolering - Produktbeskrivning och bestämning av egenskaper
SS 3538, Byggnadsbeslag - Inbrottsskydd - Spanjoletter och dess slutbleck - Krav och provningsmetoder
EN 16867, Byggnadsbeslag - Mekatroniska dörrbeslag - Krav och provningsmetoder
EN 13024-2, Byggnadsglas - Termiskt härdat säkerhetsglas av borsilikattyp - Del 2: Utvärdering av överensstämmelse - Produktstandard
EN 13024-1, Byggnadsglas - Termiskt härdat säkerhetsglas av borsilikattyp - Del 1: Definition och beskrivning
EN 14179-2, Byggnadsglas - Värmeprovat, termiskt härdat säkerhetsglas av kalk-sodasilikattyp - Del 2: Produktstandard
EN 12150-2, Byggnadsglas - Termiskt härdat säkerhetsglas av kalk-sodasilikattyp - Del 2: Produktstandard
EN 14449, Byggnadsglas - Laminerat glas och laminerat säkerhetsglas - Utvärdering av överensstämmelse - Produktstandard
EN 12898, Byggnadsglas - Bestämning av emissivitet
SS 817383, Dörrsnickerier - Urtag för symmetriska cylinderlås och tillhållarlås och för tillhörande slutbleck
SS 817382, Dörrar av trä - Urtag för symmetriska fallås och tillhörande slutbleck
SS 4362104, Nödöppnare för dörrar till ställverksrum
EN 1527, Byggnadsbeslag - Beslag till skjutdörrar och vikdörrar - Krav och provning
EN 15684, Byggnadsbeslag - Mekatronikcylinder - Krav och provningsmetoder
EN 15685, Byggnadsbeslag - Låshus - Mekaniskt manövrerade flerpunktslås och slutbleck - Krav och provningsmetoder
EN 1748-2-2, Byggnadsglas - Glaskeramer - Del 2-2: Produktstandard
EN 1748-2-1, Byggnadsglas - Glaskeramer - Del 2-1: Definitioner och allmänna fysikaliska- och mekaniska egenskaper
EN 1748-1-2, Byggnadsglas - Borosilikatglas - Del 1-2: Produktstandard
EN 1748-1-1, Byggnadsglas - Borosilikatglas - Del 1-1: Definitioner och allmänna fysikaliska- och mekaniska egenskaper
EN 572-9, Byggnadsglas - Kalk-sodasilikatglas - Del 9: Produktstandard
EN 14178-1, Byggnadsglas - Alkaliska jordartsmetallsilikatglas - Del 1: Floatglas
EN 13126-17, Byggnadsbeslag - Krav och provningsmetoder - Beslag till fönster och fönsterdörrar - Del 17: Beslag för vipp- och skjutbara fönster och fönsterdörrar
EN 13126-16, Byggnadsbeslag - Krav och provningsmetoder - Beslag till fönster och fönsterdörrar - Del 16: Beslag för lyft och glid fönster och fönsterdörrar
EN 13126-15, Byggnadsbeslag - Krav och provningsmetoder - Beslag till fönster och fönsterdörrar - Del 15: Rullbeslag för horisontella skjut- och vikbara fönster och dörrar
EN 12150-1:2015/A1, Byggnadsglas - Termiskt härdat säkerhetsglas av kalk-sodasilikattyp - Del 1: Definition och beskrivning
EN 16613, Byggnadsglas - Laminerat glas och laminerat säkerhetsglas - Bestämning av mellanskikts mekaniska egenskaper
EN 16612, Byggnadsglas - Bestämning av lastmotstånd hos glasrutor genom beräkningar
EN 16477-2, Byggnadsglas - Målat glas för inomhusbruk - Del 2: Utvärdering av överensstämmelse
EN 17258-2, Byggnadsglas - Sandblästrat glas - Del 2: Produktstandard
EN 17258-1, Byggnadsglas - Sandblästrat glas - Del 1: Definition och beskrivningar
EN 17257-2, Byggnadsglas - Syraetsat glas - Del 2: Produktstandard
EN 17257-1, Byggnadsglas - Syraetsat glas - Del 1: Definition och beskrivningar
EN 1125, Byggnadsbeslag - Panikutrymningsbeslag manövrerade med horisontell tryckstång - Krav och provning
EN 179, Byggnadsbeslag - Nödutrymningsbeslag manövrerade med tryck eller tryckplatta - Krav och provning
EN 1906:2012/A1:2017, Byggnadsbeslag - Trycken, drag- och vridknoppar - Krav och provningsmetoder
EN 17074, Byggnadsglas - Miljödeklarationer - Produktspecifika regler för planglasprodukter
EN 14846, Byggnadsbeslag - Låshus - Elektromekaniskt manövrerade lås och slutbleck - Krav och provning
SS 3072, Byggnadsbeslag - Mekanisk cylinder - Inbrottsskydd - Krav och provningsmetoder
SS 3074, Låscylinder el-mekaniska krav och provning - Mekatronik cylindrar
SS 3071, Låshus el-mekaniska krav och provning
SS 3070, Byggnadsbeslag - Elektriskt manövrerade slutbleck till lås för fast montering - Inbrottsskydd - Krav och provningsmetoder
Visa fler Visa färre
Utgivet 246 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 10 arbetsgrupper
CEN/TC 33/WG 1, Windows and doors
CEN/TC 33/WG 5, Industrial, commercial and garage doors and gates
CEN/TC 33/WG 6, Curtain walling
CEN/TC 33/WG 7, Burglary resistance
CEN/TC 33/WG 8, Fire and smoke control
CEN/TC 33/WG 9, Powered Pedestian Doors (PPD)
SIS/TK 179/AG 02, Byggnadsglas
SIS/TK 179/AG 04, Lås och beslag
SIS/TK 179/AG 4/12, Stödgrupp till TG 12 - Automatic door gear
SIS/TK 179/AG 4/13, Stödgrupp till TG 13 - Window fittnings
Visa fler Visa färre
Deltagare 16 företag och organisationer
Arbio AB, Stockholm
ASSA ABLOY Entrance Systems AB, Landskrona
ASSA ABLOY Entrance Systems Sweden AB, Umeå
ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB, Eskilstuna
Daloc Futura AB, Töreboda
Glascentrum i Växjö AB, Växjö
Glastjänster för Glasbranschföreningen AB, Stockholm
IKEA of Sweden AB, Älmhult
Inwido Sverige AB, Vetlanda
Jeld-wen Sverige AB, Forserum
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
SLR Service AB, Mölnlycke
SSF Service AB, Stockholm
Svenska Solskyddsförbundets Informations AB, Askim
Säkerhetspolisen SÄPO, Stockholm
Teknikföretagens Branschgrupper i Sverige AB, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 12 internationella kommittéer
ISO/TC 160, Glass in building
ISO/TC 162, Doors, windows and curtain walling
CEN/TC 129, Glass in building
CEN/TC 250/SC 11, Structural glass
CEN/TC 33, Doors, windows, shutters, building hardware and curtain walling
CEN/TC 33/WG 1, Windows and doors
CEN/TC 33/WG 3, Blinds and shutters
CEN/TC 33/WG 5, Industrial, commercial and garage doors and gates
CEN/TC 33/WG 6, Curtain walling
CEN/TC 33/WG 7, Burglary resistance
CEN/TC 33/WG 8, Fire and smoke control
CEN/TC 33/WG 9, Powered Pedestian Doors (PPD)
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Dörrar och fönster Fönster Glas Byggnadsbeslag Byggnadsmaterial och byggnader Dörrar och fönster Byggnadsmaterial Allmänt Glas i byggnader


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lina Nordfors

Lina Nordfors
Projektledare
08-55552262
lina.nordfors@sis.se

Elin Lindblom

Elin Lindblom
Projektassistent
08-55552146
elin.lindblom@sis.se