Logga in

Standardutveckling · SIS/TK 179

Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas

Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas återfinns i någon form i kort sagt samtliga byggnader som vi vistas i. Kommittén arbetar aktivt för att dessa produkter ska motsvara alla de krav som ställs på dem, bland annat vad gäller vårt svenska klimat, brand- och nödutrymning eller säkerhetsaspekter.

Kommittén deltar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Målet är att Europastandarderna ska kunna användas i Sverige utan problem för byggnads- och materialindustrin, konstruktörer och konsumenter samt underlätta handel med andra länder. Speciellt inriktar kommittén sig på teman som klimat, säkerhet, dimensioner, material, och utformning vid byggande. 

Kommittén arbetar också för att anpassa och ersätta äldre nationella standarder med nya reviderade där det inte finns Europastandarder. Men också med att ta fram hjälpmedel för att underlätta övergången från nationella standarder när Europastandarder kommer. Det finns bland annat en arbetsgrupp för lås och beslag, som både bevakar Europastandarder och tar fram nationella standarder. Arbetet för kommittén är produktorienterat och provningsmetoder för brand, ljud och värmeisolering hanteras av andra tekniska kommittéer. 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 86 standarder
EN , Guidance for European Structural Design of Glass Components.
EN 13830:2015/prA1, Glasfasader - Produktstandard
EN 16758:2016/A1:2017, Glasfasader - Bestämning av hållfasthet vid skjuvbelastade infästningar - Provningsmetod och krav
EN 12978, Portar - Säkerhetsanordningar för maskindrivna portar - Krav och provningsmetoder
EN 13115, Fönster - Klassificering av mekaniska egenskaper - Nerhängning, vridning och manövreringskrafter
EN 16361:2013+A1:2016/A2:2017, Maskindrivna dörrar för persontrafik - Produktstandard, funktionsegenskaper - Dörrar, ej av typen slagdörr, initialt utformade för installation med maskindrivning
EN 14178-2, Byggnadsglas - Alkaliska jordartsmetallsilikatglas - Del 2: Utvärdering av överensstämmelse - Produktstandard
EN 16759, Glasning med bärande fog i dörrar, fönster och glasfasader - Verifiering av mekaniska prestanda vid limning
EN 1628 rev, Dörrar, fönster, hängande glasfasader, galler och jalusier - Inbrottsskydd - Provningsmetod för statisk belastning
EN 14501 rev, Jalusier och fönsterluckor - Termisk och visuell komfort - Funktionsegenskaper och klassificering
EN 14500 rev, Jalusier och fönsterluckor - Termisk och visuell komfort - Provnings- och beräkningsmetoder
EN 17020-1, Utökad tillämpning av resultat från provning av självstängning avseende utmattning för dörrar och öppningsbara fönster med brandmotstånd och/eller brandgasskydd - Del 1: Självstängning avseende utmattning för gångjärnshängda dörrar och svängdörrar av stål
EN 14351-1:2006+A1:2010/A2, Fönster och dörrar - Produktstandard, prestandaegenskaper - Del 1: Fönster och ytterdörrar
EN 13241-1:2003+A1:2011/A2, Portar - Produktstandard - Produktstandard, funktionsegenskaper
EN 17020-4, Utökad tillämpning av resultat från provning av självstängning avseende utmattning för dörrar och öppningsbara fönster - Del 4: Självstängning avseende utmattning för gångjärnshängda glasade dörrenheter och öppningsbara fönster med metallramar och med brandmotstånd
EN 17020-3, Utökad tillämpning av resultat från provning av självstängning avseende utmattning för dörrar och öppningsbara fönster med brandmotstånd och/eller brandgasskydd - Del 3: Självstängning avseende utmattning för skjutdörrar och skjutportar av stål
EN 17020-2, Utökad tillämpning av resultat från provning av självstängning avseende utmattning för dörrar och öppningsbara fönster med brandmotstånd och/eller brandgasskydd - Del 2: Självstängning avseende utmattning för rulljalusier av stål
EN 17146, Bestämning av bärförmåga hos stöd för glas och fyllningar — Provningsmetod och krav
EN 12216, Jalusier, markiser, persienner - Terminologi, ordlista och definitioner
EN 17213, Windows and doors - Environmental Product Declarations - Product category rules for windows, roof windows and external pedestrian doorsets
EN 12635, Portar - Installation och användning
ISO 20234, Building hardware for sliding windows - Requirements and test methods of self-latching and locking sliding window lock
ISO 9050, Glass in building - Determination of light transmittance, solar direct transmittance, total solar energy transmittance, ultraviolet transmittance and related glazing factors
ISO 18178, Glass in building - Laminated solar photovoltaic glass for use in buildings
EN 14351-2, Fönster och dörrar - Produktstandard, prestandaegenskaper - Del 2: Innerdörrar
ISO 11485-3, Glass in building - Curved glass - Part 3: Requirements for thermally tempered and laminated curved safety glass
SS 364510, Fönster - Fönsterbleck - Mått och material
EN 12519, Fönster och dörrar - Terminologi
EN 13659, Luckor och jalusier - Funktions- och säkerhetskrav
ISO 13316, Terminology for doors and windows
ISO , Doorset and windows - Air permeability test (Revision work of ISO 7282 for door and ISO 6613 for window into single standard)
ISO 1804:1972/rev, Door Terminology and definition of terminology for windows
ISO, Hardware for doors and windows - Terminology
ISO 12543-4, Byggnadsglas - Laminerat glas och laminerat säkerhetsglas - Del 4: Provningsmetoder för beständighet (ISO/DIS 12543-1:2008)
ISO 12543-3, Byggnadsglas - Laminerat glas och laminerat säkerhetsglas - Del 3: Laminerat glas (ISO/DIS 12543-1:2008)
ISO 12543-2, Byggnadsglas - Laminerat glas och laminerat säkerhetsglas - Del 2: Laminerat säkerhetsglas (ISO/DIS 12543-2:2008)
ISO 12543-1, Byggnadsglas - Laminerat glas och laminerat säkerhetsglas - Del 1: Definitioner och beskrivning av komponentdelar (ISO/DIS 12543-1:2008)
ISO 14439, Byggnadsglas - Monteringsanvisningar - klossning av glas
SS 3535:2018, Byggnadsbeslag - Spanjoletter och deras slutbleck - Fordringar
EN 16867, Byggnadsbeslag - Mekatroniska dörrbeslag - Krav och provningsmetoder
EN 13024-2, Byggnadsglas - Termiskt härdat säkerhetsglas av borsilikattyp - Del 2: Utvärdering av överensstämmelse - Produktstandard
EN 13024-1, Byggnadsglas - Termiskt härdat säkerhetsglas av borsilikattyp - Del 1: Definition och beskrivning
EN 14179-2, Byggnadsglas - Värmeprovat, termiskt härdat säkerhetsglas av kalk-sodasilikattyp - Del 2: Produktstandard
EN 12150-2, Byggnadsglas - Termiskt härdat säkerhetsglas av kalk-sodasilikattyp - Del 2: Produktstandard
EN 14449, Byggnadsglas - Laminerat glas och laminerat säkerhetsglas - Utvärdering av överensstämmelse - Produktstandard
EN 12898, Byggnadsglas - Bestämning av emissivitet
SS 817383, Dörrsnickerier - Urtag för symmetriska cylinderlås och tillhållarlås och för tillhörande slutbleck
SS 817382, Dörrar av trä - Urtag för symmetriska fallås och tillhörande slutbleck
SS 4362104:1984, Nödöppnare för dörrar till ställverksrum
EN 1527, Byggnadsbeslag - Beslag till skjutdörrar och vikdörrar - Krav och provning
EN 14846, Byggnadsbeslag - Låshus - Elektromekaniskt manövrerade lås och slutbleck - Krav och provning
EN 1748-2-2, Byggnadsglas - Glaskeramer - Del 2-2: Produktstandard
EN 1748-2-1, Byggnadsglas - Glaskeramer - Del 2-1: Definitioner och allmänna fysikaliska- och mekaniska egenskaper
EN 1748-1-2, Byggnadsglas - Borosilikatglas - Del 1-2: Produktstandard
EN 1748-1-1, Byggnadsglas - Borosilikatglas - Del 1-1: Definitioner och allmänna fysikaliska- och mekaniska egenskaper
EN 572-9, Byggnadsglas - Kalk-sodasilikatglas - Del 9: Produktstandard
EN 14178-1, Byggnadsglas - Alkaliska jordartsmetallsilikatglas - Del 1: Floatglas
EN 13126-17, Byggnadsbeslag - Krav och provningsmetoder - Beslag till fönster och fönsterdörrar - Del 17: Beslag för vipp- och skjutbara fönster och fönsterdörrar
EN 13126-16, Byggnadsbeslag - Krav och provningsmetoder - Beslag till fönster och fönsterdörrar - Del 16: Beslag för lyft och glid fönster och fönsterdörrar
EN 13126-15, Byggnadsbeslag - Krav och provningsmetoder - Beslag till fönster och fönsterdörrar - Del 15: Rullbeslag för horisontella skjut- och vikbara fönster och dörrar
EN 12150-1:2015/A1, Byggnadsglas - Termiskt härdat säkerhetsglas av kalk-sodasilikattyp - Del 1: Definition och beskrivning
EN 16613, Byggnadsglas - Laminerat glas och laminerat säkerhetsglas - Bestämning av mellanskikts mekaniska egenskaper
EN 16612, Byggnadsglas - Bestämning av lastmotstånd hos glasrutor genom beräkningar
EN 16477-2, Byggnadsglas - Målat glas för inomhusbruk - Del 2: Utvärdering av överensstämmelse
EN -2, Byggnadsglas - Sandblästrat glas - Del 2: Produktstandard
EN -1, Byggnadsglas - Sandblästrat glas - Del 1: Definition och beskrivningar
EN -2, Byggnadsglas - Syraetsat glas - Del 2: Produktstandard
EN -1, Byggnadsglas - Syraetsat glas - Del 1: Definition och beskrivningar
EN 1863-1, Byggnadsglas - Värmeförstärkt kalk, soda silikatglas - Del 1: Definitioner och beskrivning
EN 1125, Byggnadsbeslag - Panikutrymningsbeslag manövrerade med horisontell tryckstång - Krav och provning
EN 179, Byggnadsbeslag - Nödutrymningsbeslag manövrerade med tryck eller tryckplatta - Krav och provning
EN 13126-6, Byggnadsbeslag - Beslag för fönster och fönsterdörrar - Krav och provningsmetoder - Del 6: Vrid- och svängbeslag (med eller utan friktionsstopp)
EN 1906:2012/A1:2017, Byggnadsbeslag - Trycken, drag- och vridknoppar - Krav och provningsmetoder
EN 17074, Byggnadsglas - Miljödeklarationer - Produktspecifika regler för planglasprodukter
EN 1279-1, Byggnadsglas - Förseglade rutor - Del 1: Allmänt, systembeskrivning, regler för utbyte, toleranser och visuell kvalitet
EN 1279-2, Byggnadsglas - Förseglade rutor - Del 2: Långtidsprovning av och fordringar för fuktgenomträngning
EN 1279-3, Byggnadsglas - Förseglade rutor - Del 3: Långtidsprovning av och fordringar för gasläckagehastighet samt för toleranser avseende gaskoncentration
EN 1279-4, Byggnadsglas - Förseglade rutor - Del 4: Provningsmetoder för fysikaliska egenskaper hos kantförseglingskomponenter och ilägg
EN 1279-5, Byggnadsglas - Förseglade rutor - Del 5: Utvärdering av överensstämmelse
EN 1279-6, Byggnadsglas - Förseglade rutor - Del 6: Tillverkningskontroll i fabrik och återkommande provning
EN 1096-4, Byggnadsglas - Belagt glas - Del 4: Utvärdering av överensstämmelse - Produktstandard
EN 14846, Byggnadsbeslag - Låshus - Elektromekaniskt manövrerade lås och slutbleck - Krav och provning
SS 3072, Byggnadsbeslag - Mekanisk cylinder - Inbrottsskydd - Krav och provningsmetoder
SS 3074, Låscylinder el-mekaniska krav och provning - Mekatronik cylindrar
SS 3071, Låshus el-mekaniska krav och provning
SS 3070, Byggnadsbeslag - Elektriskt manövrerade slutbleck till lås för fast montering - Inbrottsskydd - Krav och provningsmetoder
Visa fler Visa färre
Utgivet 255 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 18 arbetsgrupper
CEN/TC 33/WG 1, Windows and doors
CEN/TC 33/WG 5, Industrial, commercial and garage doors and gates
CEN/TC 33/WG 6, Curtain walling
CEN/TC 33/WG 7, Burglary resistance
CEN/TC 33/WG 8, Fire and smoke control
CEN/TC 33/WG 9, Powered Pedestian Doors (PPD)
SIS/TK 179/AG 01, Fönster och dörrar
SIS/TK 179/AG 02, Byggnadsglas
SIS/TK 179/AG 03, Rullgardiner och jalusier
SIS/TK 179/AG 04, Lås och beslag
SIS/TK 179/AG 05, Industriportar
SIS/TK 179/AG 06, Curtain Walling
SIS/TK 179/AG 07, Inbrottssäkerhet
SIS/TK 179/AG 08, Fire and smoke control
SIS/TK 179/AG 09, Powered Pedestrian Doors, PPD
SIS/TK 179/AG 10, Områdesskydd
SIS/TK 179/AG 4/12, Stödgrupp till TG 12 - Automatic door gear
SIS/TK 179/AG 4/13, Stödgrupp till TG 13 - Window fittnings
Visa fler Visa färre
Deltagare 16 företag och organisationer
Arbio AB, Stockholm
ASSA AB, Eskilstuna
Assa Abloy Entrance Systems AB, Landskrona
ASSA ABLOY Entrance Systems Sweden AB, Umeå
Bjorninwork, Strömstad
Daloc Futura AB, Töreboda
Glascentrum i Växjö AB, Växjö
Glastjänster för Glasbranschföreningen AB, Stockholm
IKEA of Sweden AB, Älmhult
Inwido Sverige AB, Vetlanda
JELD-WEN Sverige AB, Forserum
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
SSF Service AB, Stockholm
Svenska Solskyddsförbundets Informations AB, Falköping
Säkerhetspolisen SÄPO, Stockholm
Teknikföretagens Branschgrupper i Sverige AB, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 1 internationella kommittéer
CEN/TC 33, Doors, windows, shutters, building hardware and curtain walling
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Dörrar och fönster Fönster Glas Byggnadsbeslag Byggnadsmaterial och byggnader Dörrar och fönster Byggnadsmaterial Allmänt Glas i byggnader


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Anna-Carin Näreskog

Anna-Carin Näreskog
Projektledare
08-55552089
anna-carin.nareskog@sis.se

Elin Lindblom

Elin Lindblom
Projektassistent
08-55552146
elin.lindblom@sis.se