Logga in

Standardutveckling · SIS/TK 199

Skorstenar

En rätt anpassad skorstenslösning är en förutsättning för att garantera effektiv och säker eldning, oavsett typ av eldstad. Därmed är skorstenen en av de allra viktigaste delarna i en byggnad. Kommittén arbetar med standardiseringsarbete för skorstenar.

Kommittén för Skorstenar tar fram standarder, som främjar en säker användning av eldstäder. Med säker användning menas tydligt egenskapsdeklarerade produkter avseende tillverkning, distribution och försäljning av eldstäder.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 13 standarder
EN 15287-1, Skorstenar - Utformning, installation och idriftsättning av skorstenar - Del 1: Skorstenar för ej rumsförslutna eldstäder
EN 16475-7:2016/A1, Skorstenar - Tillbehör - Del 7: Regnhuvar - Krav och provningsmetoder
EN 16475-4, Skorstenar - Tillbehör - Del 4: Rökdämpare - Krav och provningsmetoder
EN 13384-2:2015/A1, Skorstenar - Metoder för beräkning av termodynamik och rökgasflöde - Del 2: Skorstenar som betjänar mer än en eldstad
EN 13384-1:2015/A1, Skorstenar - Metoder för beräkning av termodynamik och rökgasflöde - Del 1: Skorstenar som betjänar en eldstad
EN 13216-1, Skorstenar - Provningsmetoder för systemskorstenar - Del 1: Allmänna provningsmetoder
EN 16475-1, Skorstenar - Tillbehör - Del 1: Passiva ljuddämpare för skorstenars anslutningskanaler eller skorstenstoppar - Krav och provningsmetoder
EN 1856-2, Skorstenar - Krav för metallskorstenar - Del 2: Insatsrör och förbindelsekanaler
EN 16475-6, Skorstenar - Tillbehör - Del 6: Komponenter för inspektion och rensning - Krav och provningsmetoder
EN 1457-2, Skorstenar - Keramiska skorstenar - Del 2: Foderrör för våt drift - Krav och provningsmetoder
EN 1457-1:2018, Skorstenar - Keramiska skorstenar - Del 1: Foderrör för torr drift - Krav och provningsmetoder
EN 1856-1, Skorstenar - Krav för metallskorstenar - Del 1: Systemskorstenar
EN 1443, Skorstenar - Allmänna krav
Visa fler Visa färre
Utgivet 34 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 11 företag och organisationer
Chimneytec S&V AB, Stockholm
KIWA SVERIGE AB, Karlskrona
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Nibe AB, Markaryd
Nordiska Skorstensprodukter AB, Vargön
Näldens Värmeindustri AB, Nälden
REC Indovent AB, Mölndal
Schiedel Skorstenssystem AB, Västra Frölunda
Skorstensfejarmästarnas Service AB, Stockholm
Skorstensfolket Sverige AB, Göteborg
Svenska Westaflex AB, Mölndal
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
CEN/TC 166, Chimneys
CEN/TC 166/SC 2, Chimneys and their components with inner linings of metal
CEN/TC 166/SC 2/WG 3, Metal chimneys - Liners and connecting flue pipes
CEN/TC 166/WG 1, General requirements
CEN/TC 166/WG 2, Thermal and fluid dynamic calculation methods for chimneys
CEN/TC 166/WG 3, Clay/Ceramic chimneys
CEN/TC 166/WG 4, Chimneys and their components with inner linings of plastic
CEN/TC 166/WG 5, Chimneys and their components with inner linings of concrete
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Skorstenar, schakt, kanaler Byggnadsmaterial och byggnader Byggnadsdelar Byggnadsmaterial Betong och betongprodukter Byggstandardpaket Byggstandard, Utförande och kontroll Byggarbeten


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kalender
2019
maj
ons
15
Kommittémöte på SIS
11:30 - 16:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Nina Schröder

Nina Schröder
Projektledare
+46855552144
nina.schroder@sis.se

Kerstin Söderberg

Kerstin Söderberg
Projektledare
08-55552044
kerstin.soderberg@sis.se

Camilla Halén

Camilla Halén
Projektassistent
+46855552006
camilla.halen@sis.se