Logga in

Standardutveckling · SIS/TK 211

Hissar och rulltrappor

Dagligen sker miljoner transporter med hissar, rulltrappor och rullramper av både människor och last. För att dessa korta resor ska ske säkert och utan olyckor finns det standarder, som deltagarna i den svenska kommittén arbetar med att påverka, i linje med hur de svenska intressenterna vill att de ska se ut. Arbetet i Europa är främst inriktat på säkerhetskrav. Den svenska kommittén deltar aktivt i arbetet med Europastandarderna. Just nu arbetar vi även på översättningar till svenska av SS-EN 81-1+A3, SS-EN 81-2+A3, SS-EN 81-20 och SS-EN 115-1.

Mer information om kommitténs arbete:

Påverka nationellt och internationellt Läs mer
Ett värdefullt arbete Läs mer
Vill du vara med i kommittén? Läs mer
Arbetar nu med 19 standarder
EN 81-44, Safety rules for the construction and installation of lifts — Special lifts for the transport of persons and goods — Part 44: Lifting appliances in wind turbines
SS-INSTA 500-3, Safe working on lifts (based on SFS 5880:2017)
CEN/TS 81-76, Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Speciella säkerhetsregler för person- och varupersonhissar - Del 76: Användande av hissar vid utrymning av personer med funktionsnedsättningar
EN 12016, Elektromagnetisk kompatibilitet - Produktfamiljestandard för hissar, rulltrappor och rullramper - Immunitet
EN 12015, Elektromagnetisk kompatibilitet - Produktfamiljestandard för hissar, rulltrappor och rullramper - Utstrålning
EN 81-40, Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Specialhissar för transport av personer och gods - Del 40: Trapphissar och plattformshissar som rör sig längs en lutande bana, avsedda för personer med nedsatt rörelseförmåga
EN 81-80, Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Befintliga hissar - Del 80: Regler för förbättring av säkerheten i befintliga person- och varupersonhissar
EN 81-77, Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Speciella säkerhetsregler för person- och varupersonhissar - Del 77: Hissar utsatta för seismisk påverkan
EN 13015, Underhåll av hissar och rulltrappor - Regler för underhållsinstruktioner
ISO 22201-2, Lifts (elevators), escalators and moving walks - Programmable electronic systems in safety related applications - Part 2: Escalators and moving walks
ISO 22201-1, Lifts (elevators), escalators and moving walks - Programmable electronic systems in safety related applications - Part 1: Lifts (elevators) (PESSRAL)
EN 81-28, Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Hissar för transport av personer och gods - Del 28: Alarmsystem för person- och varupersonhissar
EN 81-70, Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Särskilda applikationer för person- och varupersonhissar - Del 70: Tillgänglighet till hissar för personer inklusive personer med funktionsnedsättningar
EN 81-58, Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Del 58: Schaktdörrar - Brandprovning
EN 81-21, Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Hissar för transport av personer och gods - Del 21: Nya person- och varupersonhissar i befintliga byggnader
EN 81-41, Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Specialhissar för transport av personer och gods - Del 41: Vertikalgående plattformshissar avsedda för personer med nedsatt rörelseförmåga
EN 81-71, :Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Särskilda applikationer för person- och varupersonhissar - Del 71: Vandalsäkra hissar
ISO/TR 14799-2, Rulltrappor och rullramper - Jämförelse mellan i världen förekommande standarder för säkerhet hos rulltrappor och rullramper - Del 2: Förkortad jämförelse och kommentarer
ISO/TR 14799-1, Rulltrappor och rullramper - Jämförelse mellan i världen förekommande standarder för säkerhet hos rulltrappor och rullramper - Del 1: Jämförelse regel för regel
Visa fler Visa färre
Utgivet 55 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 3 arbetsgrupper
CEN/TC 10/WG 1/WT 3,
CEN/TC 10/WG 1/WT 8,
SIS/TK 211/AG 02, Plattformshissar
Deltagare 25 företag och organisationer
Alimak Hek AB, Skellefteå
Anders Jakobson Hiss AB, Sollentuna
Arbetsmiljöverket, Stockholm
Aritco Lift AB, Kungsängen
Cibes Lift AB, Gävle
De Handikappades Riksförbunds Stockholmsavd, Stockholm
DEKRA Industrial AB, Malmö
Digisign AB, Hägersten
GMV Sweden AB, Alvesta
Hisstema AB, Södertälje
Hydroware AB, Alvesta
Inspecta Sweden AB, Mölndal
Inspecta Sweden AB, Solna
Kone AB, Malmö
Marco AB, Ängelholm
Motala Hissar AB, Motala
Nami Lift AB, Tollarp
Otis AB, Solna
Ramböll Sverige AB, Örebro
Rulltrappor & Hissar Teknik Konsult AB, Johanneshov
SafeLine Sweden AB, Tyresö
Schindler Hiss AB, Danderyd
SJuhlin Consulting AB, Kinna
Teknikföretagens Branschgrupper i Sverige AB, Stockholm
VDT Konsult i Nerike AB, Örebro
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 16 internationella kommittéer
ISO/TC 178, Lifts, escalators, passenger conveyors
CEN/TC 10, Passenger, goods and service lifts
CEN/TC 10/WG 1, Lifts and service lifts
CEN/TC 10/WG 1/WT 1,
CEN/TC 10/WG 1/WT 2, Lifts other than hydraulic/electric
CEN/TC 10/WG 1/WT 3,
CEN/TC 10/WG 1/WT 8,
CEN/TC 10/WG 10, Improvement of safety of existing lifts
CEN/TC 10/WG 11, Lifting appliances for wind turbines
CEN/TC 10/WG 12, Lifting tables
CEN/TC 10/WG 13, Vertical lifting appliance with enclosed carrier
CEN/TC 10/WG 2, Escalators
CEN/TC 10/WG 4, Data logging and remote control
CEN/TC 10/WG 6, Fire figting lifts
CEN/TC 10/WG 8, Stairlifts and vertical platforms for the disabled
CEN/TC 10/WG 9, Inclined lifts
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på den deltagande organisationens omsättning.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader Bygginstallationer Hissar, rulltrappor


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Aktuella standardförslag

Aktuella standardförslag inom SIS/TK 211:s område finns på SIS tjänst Kommentera.

Klicka här för att kostnadsfritt registrera dig, läsa, kommentera och abonnera på information om nya standardförslag.

Tolkningar av Europastandarder för hissar och rulltrappor

Klicka här CEN/TC 10 Interpretations Website

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Jörgen Wyke

Jörgen Wyke
Projektledare
08-55552024
jorgen.wyke@sis.se

Katarina Timåker

Katarina Timåker
Projektassistent
08-55552105
katarina.timaker@sis.se