Logga in

Standardutveckling · SIS/TK 232

Fritidsbåtar (under 24 m)

Säkerheten är A och O till sjöss! Tack vare den internationella standardiseringen finns ett effektivt instrument för att uppfylla kraven på säkerhet och kvalitet. För den svenska båtindustrin, som är tekniskt avancerad och exportberoende, innebär standardiseringen möjligheter att producera tillräckligt långa serier av sina båtmodeller.

Standardiseringsarbetet omfattar olika typer av fritidsbåtar upp till 24 m. Arbetsprogrammet är mycket omfattande med tydligt fokus på säkerhet. Standarderna ger enhetligt, tekniskt underlag till vilka nationella eller internationella bestämmelser, och inte minst EG-direktivet för fritidsbåtar, kan hänvisa.

Projektet avser aktivt deltagande i ISO/TC 188 och ISO/TC 188/SC 2 i syfte att främja framtagandet av internationell standard ämnad att öka säkerheten på fritidsbåtar.

De svenska insatserna konkretiseras genom omsättning av uppnådda ISO-resultat till svensk standard och implementering av EN-standard.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 65 standarder
EN ISO 8849, Båtar - Elektriska likströmslänspumpar
ISO/TR 10134, Båtar - Elektriska anordningar - Åskskydd
ISO 8849, Small craft - Electrically operated direct-current bilge pumps
ISO 8848, Båtar - Styrsystem
ISO 23411, Båtar - Rattar
EN ISO 11812, Båtar - Vattentäta och snabblänsande sittbrunnar
EN ISO 8849, Båtar - Elektriska likströmslänspumpar
EN ISO 8666, Båtar - Huvuddata
EN ISO 8469, Båtar - Icke brandhärdiga bränsleslangar
EN ISO 7840, Båtar - Brandhärdiga bränsleslangar
EN ISO 6185-4, Uppblåsbara båtar - Del 4: Båtar med en skrovlängd mellan 8 m och 24 m och med en motoreffekt på 15 kW och däröver
EN ISO 6185-3, Uppblåsbara båtar - Del 3: Båtar med en skrovlängd mindre än 8 m och motoreffekt på 15 kW eller mer
EN ISO 6185-2, Uppblåsbara båtar - Del 2: Båtar avsedda för en högsta motoreffekt från 4,5 kW till och med 15 kW
EN ISO 6185-1, Uppblåsbara båtar - Del 1: Båtar avsedda för en högsta motoreffekt på 4,5 kW
EN ISO 25197, Båtar - Elektriska/elektroniska system för styrning, växel och gas
EN ISO 21487, Båtar - Fast installerade bränsletankar för bensin- och dieselbränsle
EN ISO 16180, Båtar - Lanternor - Installation, placering och synlighet
EN ISO 15084, Båtar - Förankring, förtöjning och bogsering - Förtöjningspunkter
EN ISO 14509-3, Båtar - Luftburet ljud från motordrivna fritidsbåtar - Del 3: Uppskattning av ljudnivå genom beräkning och mätningar ombord
EN ISO 14509-1, Båtar - Luftburet ljud från motordrivna fritidsbåtar - Del 1: Förbifartsmätningar
EN ISO 13590, Båtar - Vattenskotrar - Krav på konstruktion- och systeminstallation
EN ISO 13297, Båtar - Elsystem - Växelströmsanläggningar
EN ISO 12216, Båtar - Fönster, ljusventiler, stormluckor, luckor och dörrar - Krav för hållfasthet och vattentäthet
EN ISO 12215-9, Båtar - Skrovtillverkning och dimensionering - Del 9: Segelbåtar - Kölar
EN ISO 12215-8, Båtar - Skrovtillverkning och dimensionering - Del 8: Roder
EN ISO 12215-6, Båtar - Skrovtillverkning och dimensionering - Del 6: Konstruktionselement och detaljer
EN ISO 12215-5, Båtar - Skrovtillverkning och dimensionering - Del 5: Konstruktionstryck, konstruktionsspänningar, fastställande av dimensioner
EN ISO 12215-4, Båtar - Skrovtillverkning och dimensionering - Del 4: Lokaler och tillverkning
EN ISO 12215-3, Båtar - Skrovtillverkning och dimensionering - Del 3: Material: Stål, aluminiumlegeringar, trä och andra material
EN ISO 12215-2, Båtar - Skrovtillverkning och dimensionering - Del 2: Material: Kärnmaterial för sandwichlaminat, inbäddat material
EN ISO 12215-1, Båtar - Skrovtillverkning och dimensionering - Del 1: Material: Härdplaster, glasfiberarmering, referenslaminat
EN ISO 11812, Båtar - Vattentäta och snabblänsande sittbrunnar
EN ISO 11547, Båtar - Startspärr för utombordsmotorer i växelläge
EN ISO 11192, Fritidsbåtar - Grafiska symboler
EN ISO 12215-7, Båtar - Skrovtillverkning och dimensionering - Del 7: Dimensionering av flerskrovsbåtar (ISO/DIS 12215-7:2017)
ISO 8099-1, Båtar - Avfallssystem - Del 1: Uppsamling av spillvatten
ISO 9093, Båtar - Skrovgenomföringar och avstängningsventiler - Del 1: Metalliska komponenter
ISO 9093-2, Båtar - Skrovgenomföringar och avstängningsventiler - Del 2: Icke metallisk
ISO 9093-1, Båtar - Skrovgenomföringar och avstängningsventiler - Del 1: Metalliska komponenter
EN ISO 9093-2, Båtar - Skrovgenomföringar och avstängningsventiler - Del 2: Icke metallisk
EN ISO 9093-1, Båtar - Skrovgenomföringar och avstängningsventiler - Del 1: Metalliska komponenter
EN ISO 15083, Båtar - System för länspumpning
ISO 15083, Båtar - System för länspumpning
ISO 12216, Båtar - Fönster, ljusventiler, stormluckor, luckor och dörrar - Krav för hållfasthet och vattentäthet
EN ISO 12215-5, Båtar - Skrovtillverkning och dimensionering - Del 5: Konstruktionstryck, konstruktionsspänningar, fastställande av dimensioner - Tillägg 1
ISO 10240, Båtar - Ägarens instruktionsbok
ISO 11105, Båtar - Ventilation av bensinmotor- och bensintankutrymmen
ISO 12215-7, Small craft - Hull construction and scantlings - Part 7: Scantlings determination of multihulls
ISO 12215-5, Small craft - Hull construction and scantlings - Part 5: Design pressures for monohulls, design stresses, scantlings determination
ISO 25197, Small Craft - Electrical/electronic control system for steering, shift and throttle
ISO 14946, Båtar - Maximal lastkapacitet
ISO 8099-2, Båtar - Avfallssystem - Del 2: Avloppsreningssystem
ISO 14945, Båtar - Tillverkarskylt
ISO 13297, Båtar - Elsystem - Växelströmsanläggningar
EN ISO 8099, Båtar - System för uppsamling av toalettavfall
ISO 8099, Small craft - Toilet waste retention systems
ISO 11812, Båtar - Vattentäta och snabblänsande sittbrunnar
EN ISO 15085, Båtar - Förhindrande av fall överbord - Möjlighet att ta sig ombord
ISO 10087, Båtar - Skrovindelning - Märkningssystem
EN ISO 10087, Båtar - Båtidentifiering - Märkningssystem
ISO 11591, Båtar - Sikt från styrplats i motorbåtar
EN ISO 11591, Båtar - Sikt från styrplats i motorbåtar
ISO 15085, Båtar - Förhindrande av fall överbord - Möjlighet att ta sig ombord
ISO 11592-2.2, Small craft - Determination of maximum propulsion power rating using manoeuvring speed - Part 2: Craft with a length of hull between 8 m and 24 m
ISO 12215-10, Båtar - Skrovtillverkning och dimensionering - Del 10: Segelbåtar - Riggbelastningar och rigginfästningar
Visa fler Visa färre
Utgivet 78 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
CEN/BT/WG 069, Small craft cooperation with ISO
Deltagare 8 företag och organisationer
AB Volvo Penta, Göteborg
DNV GL Sweden AB, Solna
Hallberg-Rassy VarvsAB, Ellös
Nimbus Boats Sweden AB, Västra Frölunda
Rutgerson Marin AB, Marstrand
Seldén Mast AB, Västra Frölunda
Sweboat Service AB, Stockholm
Transportstyrelsen, Sjö- och luftfartsavdelningen, Norrköping
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 7 internationella kommittéer
ISO/TC 188, Small craft
ISO/TC 188/SC 2, Engines and propulsion systems
ISO/TC 188/WG 18, Scantlings
ISO/TC 188/WG 3, Cockpits; deck fittings and rigging parts
ISO/TC 188/WG 9, Main dimensions of the craft and identification of the hull
CEN/BT/WG 069, Small craft cooperation with ISO
CEN/SS T01, Shipbuilding and maritime structures
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Därför ska du delta

Ämnesområden

Skeppbyggnadteknik och marina konstruktioner Fritidsbåtar


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

SIS-NTC Länk för TK-deltagare
SIS Utbildning Anmäl dig här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Anette Eriksson

Anette Eriksson
Projektledare
08-55552065
anette.eriksson@sis.se

Lottie Engdahl

Lottie Engdahl
Projektassistent

lottie.engdahl@sis.se