Logga in

Standardutveckling · SIS/TK 232

Fritidsbåtar (under 24 m)

Säkerheten är A och O till sjöss! Tack vare den internationella standardiseringen finns ett effektivt instrument för att uppfylla kraven på säkerhet och kvalitet. För den svenska båtindustrin, som är tekniskt avancerad och exportberoende, innebär standardiseringen möjligheter att producera tillräckligt långa serier av sina båtmodeller.

Standardiseringsarbetet omfattar olika typer av fritidsbåtar upp till 24 m. Arbetsprogrammet är mycket omfattande med tydligt fokus på säkerhet. Standarderna ger enhetligt, tekniskt underlag till vilka nationella eller internationella bestämmelser, och inte minst EG-direktivet för fritidsbåtar, kan hänvisa.

Projektet avser aktivt deltagande i ISO/TC 188 och ISO/TC 188/SC 2 i syfte att främja framtagandet av internationell standard ämnad att öka säkerheten på fritidsbåtar.

De svenska insatserna konkretiseras genom omsättning av uppnådda ISO-resultat till svensk standard och implementering av EN-standard.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 35 standarder
EN ISO 12215-7, Båtar - Skrovtillverkning och dimensionering - Del 7: Dimensionering av flerskrovsbåtar (ISO/DIS 12215-7:2017)
EN ISO 8099-1, Båtar - Avfallssystem - Del 1: Uppsamling av spillvatten
ISO 8099-1, Båtar - Avfallssystem - Del 1: Uppsamling av spillvatten
ISO 9093, Båtar - Skrovgenomföringar och avstängningsventiler - Del 1: Metalliska komponenter
ISO 9093-2, Båtar - Skrovgenomföringar och avstängningsventiler - Del 2: Icke metallisk
ISO 9093-1, Båtar - Skrovgenomföringar och avstängningsventiler - Del 1: Metalliska komponenter
EN ISO 9093-2, Båtar - Skrovgenomföringar och avstängningsventiler - Del 2: Icke metallisk
EN ISO 9093-1, Båtar - Skrovgenomföringar och avstängningsventiler - Del 1: Metalliska komponenter
EN ISO 15083, Båtar - System för länspumpning
ISO 15083, Båtar - System för länspumpning
ISO 12216, Båtar - Fönster, ljusventiler, stormluckor, luckor och dörrar - Krav för hållfasthet och vattentäthet
EN ISO 12215-5, Båtar - Skrovtillverkning och dimensionering - Del 5: Konstruktionstryck, konstruktionsspänningar, fastställande av dimensioner - Tillägg 1
ISO 10240, Båtar - Ägarens instruktionsbok
ISO 11105, Båtar - Ventilation av bensinmotor- och bensintankutrymmen
ISO 12215-7, Small craft - Hull construction and scantlings - Part 7: Multihulls
EN ISO 16147, Båtar - Bränsle- och elsystemkomponenter för inomhusbordsmonterade dieselmotorer
ISO 12215-5, Small craft - Hull construction and scantlings - Part 5: Design pressures for monohulls, design stresses, scantlings determination
ISO 25197, Small Craft - Electrical/electronic control system for steering, shift and throttle
ISO 14946, Båtar - Maximal lastkapacitet
ISO 8099-2, Small craft - Waste systems - Part 2: Waste water treatment
ISO 14945, Båtar - Tillverkarskylt
ISO 13297, Båtar - Elsystem - Växelströmsanläggningar
ISO 16147, Small craft - Inboard diesel engines - Engine-mounted fuel, oil and electrical components
EN ISO 8099, Båtar - System för uppsamling av toalettavfall
ISO 8099, Small craft - Toilet waste retention systems
EN ISO 15085:2003/A2, Båtar - Förhindrande av fall överbord - Möjlighet att ta sig ombord (ISO 15085:2003/Amd 2)
ISO 11812, Båtar - Vattentäta och snabblänsande sittbrunnar
EN ISO 15085, Båtar - Förhindrande av fall överbord - Möjlighet att ta sig ombord
ISO 10087, Båtar - Skrovindelning - Märkningssystem
EN ISO 10087, Båtar - Båtidentifiering - Märkningssystem
ISO 11591, Båtar - Sikt från styrplats i motorbåtar
EN ISO 11591, Båtar - Sikt från styrplats i motorbåtar
ISO 15085, Båtar - Förhindrande av fall överbord - Möjlighet att ta sig ombord
ISO 11592-2.2, Small craft - Determination of maximum propulsion power rating using manoeuvring speed - Part 2: Craft with a length of hull between 8 m and 24 m
ISO 12215-10, Båtar - Skrovtillverkning och dimensionering - Del 10: Segelbåtar - Riggbelastningar och rigginfästningar
Visa fler Visa färre
Utgivet 78 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
CEN/BT/WG 069, Small craft cooperation with ISO
Deltagare 7 företag och organisationer
AB Volvo Penta, Göteborg
DNV GL Sweden AB, Solna
Nimbus Boats Sweden AB, Västra Frölunda
Rutgerson Marin AB, Marstrand
Seldén Mast AB, Västra Frölunda
Sweboat Service AB, Stockholm
Transportstyrelsen, Sjö- och luftfartsavdelningen, Norrköping
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 7 internationella kommittéer
ISO/TC 188, Small craft
ISO/TC 188/SC 2, Engines and propulsion systems
ISO/TC 188/WG 18, Scantlings
ISO/TC 188/WG 3, Cockpits; deck fittings and rigging parts
ISO/TC 188/WG 9, Main dimensions of the craft and identification of the hull
CEN/BT/WG 069, Small craft cooperation with ISO
CEN/SS T01, Shipbuilding and maritime structures
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Därför ska du delta

Ämnesområden

Skeppbyggnadteknik och marina konstruktioner Fritidsbåtar


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Erik Lundin

Erik Lundin
Projektledare
08-55552159
erik.lundin@sis.se

Johanna Näslund

Johanna Näslund
Projektassistent
08-55552273
johanna.naslund@sis.se