Logga in

Standardutveckling · SIS/TK 263

Linbanor

Vi vill gärna kunna ta oss till toppen, smidigt och säkert. Kommittén för linbanor arbetar för att ta fram standarder för linbaneanläggningars säkerhet, både för passagerare och för de yrkesverksamma. Linbanorna innefattar skidliftar, bergbanor, gondol- och kabinbanor. Standarderna främjar även handel inom branschen och underlättar service av anläggningarna.

Kommittén för linbanor arbetar för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder och för att få acceptans för svenska synpunkter i den europeiska standardiseringen. Det europeiska standardiseringsarbetet i kommittén Ropeways for transport, CEN/TC 242, har huvudsakligen kretsat kring standarder till stöd för EU-direktivet 2000/9/EG för linbaneanläggningar. Det är alpländerna som är dominerande i den europeiska kommittén men vi har också möjlighet att påverka.

Direktivet har nu ersatts av EU-förordningen 2016/424 och Europa befinner sig just nu i en övergångsperiod från direktivet till förordningen, fram till 21 april 2018. Många standarder inom området måste uppdateras på grund av detta.

Deltagarna i kommittén har tillgång till den senaste informationen om nya standarder för branschen samt tillgång till ett mötesforum där leverantörer, kunder, konkurrenter och myndighet kan diskutera standarder, tolkningar och tillämpningar. Flera av deltagarna har förstås också intresse av att påverka innehållet i standarderna.

Mer information om kommitténs arbete:

Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?
Arbetar nu med 3 standarder
EN 17064, Linbaneanläggningar - Säkerhetskrav för linbaneanläggningar för persontransport - Förebyggande och bekämpning av brand
EN 12927, Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport - Beräkningar
EN 1709, Linbaneanläggningar - Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport - Underhåll samt kontroller vid idrifttagande och under drift
Utgivet 26 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 5 företag och organisationer
DEKRA Industrial AB, Borlänge
DEKRA Industrial AB, Malmö
Doppelmayr Scandinavia AB, Sunne
Inspecta Sweden AB, Stockholm
Svenska Liftanläggningars Organisation, Östersund
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 7 internationella kommittéer
ISO/TC 96, Cranes
ISO/TC 96/SC 3, Selection of wire ropes
ISO/TC 96/SC 5, Cranes, use. Operation and maintenance
ISO/TC 96/SC 6, Mobile cranes
ISO/TC 96/SC 7, Tower cranes
ISO/TC 96/SC 9, Bridge and gantry cranes
CEN/TC 242, Ropeways for transport
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Hissar, rulltrappor och rullramper Järnvägsteknik Bygginstallationer Hissar


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Status i EU:s officiella tidning

En standard måste omnämnas i EU:s officiella tidning (OJEU) för att vara harmoniserad

Klicka här för att kontrollera status för standarder gentemot linbanedirektivet/linbaneförordningen i OJEU.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Jörgen Wyke

Jörgen Wyke
Projektledare
08-55552024
jorgen.wyke@sis.se

Yamen Kadoura

Yamen Kadoura
Projektassistent
0855552046
yamen.kadoura@sis.se