Logga in

Standardutveckling · SIS/TK 273

Skärande verktyg

Svenska verktygstillverkare håller en framskjuten position vad gäller verktygstillverkning, både kvalitetsmässigt och kvantitetsmässigt; svenska företag med internationella dotterbolag tillverkar drygt 1/3 av alla hårdmetallverktyg.

Standardiseringen syftar till att öka utbytbarheten mellan verktyg och maskin samt mellan verktygssystem. Variantbegränsning är en annan faktor som bidrar till att hålla kostnader nere. Verktygens kvalitet garanteras genom standarder för allmänna tekniska data (minimikrav). Internationell och svensk standard för hårdmetallverktyg är en nödvändighet för rationell tillverkning och förenklat handhavande hos användaren.

SIS/TK 273 behandlar standardiseringen av skärande verktyg, t ex vändskär av hårdmetall, keramik etc., fräsar, borrar, gängtappar mm. samt hållare. Stor vikt i arbetet läggs också på att ta fram klassificering av verktygsmaterial.

Ett annat viktigt område är underhållet och vidareutvecklingen av standarden för digitalt utbyte av verktygsdata, ISO 13399-serien.

Kommittén bevakar, deltar i och påverkar det internationella standardiseringsarbetet inom ISO/TC 29 Small tools, ISO/TC 29/SC 9, Tools with cutting edges made of hard cutting materials och ISO/TC 29/WG 34, Cutting tool data representation and exchange.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i den internationella standardiseringsorganisationen ISO. På så sätt kan vi driva utvecklingen av standarden och påverka innehållet så att den främjar de svenska intressena.

Arbetet inom kommittén omfattar alla standardiseringsärenden inom ramen för ISO/TC 29 Small tools, ISO/TC 29/SC 2, High speed steel cutting tools and their attachments och ISO/TC 29/SC 9, Tools with cutting edges made of hard cutting materials. Information om ISO/TC 29 hittar du på ISO:s hemsida med följande länk: ISO.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 11 standarder
ISO 4468, Gear hobs - Accuracy requirements
ISO 22402-1, Medium-transfer units for tool interfaces - Part 1: Transfer units for hollow taper shanks in accordance with ISO 12164
ISO 7388-1, Verktygshållare med 7/24 kona för automatiska verktygsväxlare - Del 1: Mått och beteckning för hållare A, AD, AF, U, UD och UF
ISO 22180, CVD diamond tools -- Categorization
ISO 22402-2, Medium-transfer units for tool interfaces - Part 2: Transfer units for polygonal taper interfaces in accordance with ISO 26623
ISO 26623-1, Verktygskopplingar - Polygonal verktygskoppling med flänskontakt - Del 1: Mått och beteckning för skaft
ISO 6262-3, End mills with indexable inserts - Part 3: End mills with tapered shank with planar flange contact surface
ISO/TS 13399-406, Cutting tool data representation and exchange — Part 406: Creation and exchange of 3D models - Modelling of connection interfaces
ISO/TS 13399-403, "Cutting tool data representation and exchange - Part 403: Creation and exchange of 3D models - Modelling of driven tool units"
ISO/TS 13399-315, "Cutting tool data representation and exchange - Part 315: Creation and exchange of 3D models - Modelling of machine operated feed out tools"
ISO/TS 13399-313, New work item proposal on ISO/DTS 13399-313 "Cutting tool data representation and exchange - Part 313: Creation and exchange of 3D models - Burrs"
Visa fler Visa färre
Utgivet 212 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 4 företag och organisationer
AB Sandvik Coromant, Sandviken
Dormer Tools AB, Halmstad
Sandvik AB, Sandviken
Seco Tools AB, Fagersta
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
ISO/TC 29, Small tools
ISO/TC 29/SC 9, Tools with cutting edges made of hard cutting materials
ISO/TC 29/WG 34, Cutting tool data representation and exchange
ISO/TC 29/WG 37, Joint ISO/TC 29 - ISO/TC 39/SC 10 WG: Balancing of rotating tool systems
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Delta i kommittén

Ämnesområden

Produktionsteknik Verktygsmaskinssystem Verktygsmaskiner Skärande verktyg


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Sven Radhe

Sven Radhe
Projektledare
08-55552112
sven.radhe@sis.se

Yamen Kadoura

Yamen Kadoura
Projektassistent
0855552046
yamen.kadoura@sis.se

Relaterat