Logga in

Standardutveckling · SIS/TK 351

Ambulanssjukvård

Allt mer av den avancerade prekliniska vården sker idag direkt vid skadeplatser och under transporter. Genom att arbeta fram standarder för ambulanser och den medicintekniska utrustningen som preklinisk vård behöver, bidrar kommittéarbetet till välfungerande och säkra sjukvårdstransporter.

Genom välutformade krav på sjukvårdsfordon och dess utrustning ska tillverkning, upphandling och användandet av sjukvårdsfordon säkerhetsställas och förbättras. Tidigare kommittéarbete har bland annat resulterat i en övergripande standard för ambulanser. Den beskriver hur en ambulans ska byggas och utrustas för att både möta en mängd olika regelverk hos svenska myndigheter och EU. Samtidigt är standarden viktig för tillverkare, så att dessa kan bygga ambulanser som passar både köparnas och myndigheternas krav i Europa.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 3 standarder
EN 1789:2007+A2:2014, Sjuktransportfordon och utrustning - Vägambulanser
EN 13976-1, Sjukvårdsfordon med utrustning - Transport av kuvöser - Del 1: Krav på gränssnitt
EN 13976-2, Sjukvårdsfordon med utrustning - Transport av kuvöser - Del 2: Systemkrav
Deltagare 9 företag och organisationer
AB Germa, Kristianstad
Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Ferno Norden AB, Trollhättan
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Nilsson Special Vehicles AB, Laholm
Nordic Vehicle Conversion, Backaryd
Region Norrbotten, Boden
Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor (RAS), Kävlinge
Svenska Kommunalarbetareförbundet, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
CEN/TC 239, Resscue systems
CEN/TC 239/WG 1, Medical vehicles and their equipment - Strechers and other patient handling equipment
CEN/TC 239/WG 4, Transportation of incubators
CEN/TC 239/WG 5, Air, water and difficult terrain vehicles
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer Påverka standarder

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård Första hjälpen-utrustning