Logga in

Standardutveckling · SIS/TK 399

Ögonskydd

Ögonskydd används i arbetslivet och på fritiden där skador kan uppstå på grund av strålning, värme, vätskor och fasta partiklar. Konsumenter använder ögonskydd till exempel i form av solglasögon eller som skyddsglasögon vid skidåkning och ”gör-det-själv”-arbeten. Standardiseringen av ögonskydd för yrkesverksamhet i Europa har sin grund i direktivet för personlig skyddsutrustning 89/686/EEC. Direktivet är överfört till svensk lag bland annat genom arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 1996:7) och lagen om personlig skyddsutrustning för privatbruk. Standarderna, som kompletterar direktivet, medverkar till att underlätta den fria handeln på Europamarknaden genom att eliminera tekniska handelshinder. Standarderna definierar detaljerade hälso- och säkerhetskrav på ögonskydden vilket ska syfta till att det inträffar färre olyckor och skador. Idag deltar SIS/TK 399 i europeiskt och globalt standardiseringsarbete.

Ögonskydd används i arbetslivet och på fritiden där skador kan uppstå på grund av strålning, värme, vätskor och fasta partiklar. Arbetet omfattar ett brett spektrum av ögonskydd, från olika sorters solglasögon och solskyddsfilter till ansiktsskärmar och visir på skyddshjälmar.

Målet med kommitténs arbete är att:

  • aktivt medverka till att utarbeta standarder för ögonskydd som ger en acceptabel nivå av skydd i förhållande till risken,
  • aktivt påverka utformningen av standarder så att hög kvalitet, funktion och säkerhet tillgodoses,
  • att verka för att standarderna är kända och tillämpas av den svenska marknadens aktörer.

Tidigare kommittéarbete har bland annat resulterat i standarder för skyddsskärmar för laserarbetsplatser och skyddsglasögon för motorcykel- och mopedförare.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 25 standarder
EN ISO 18527-2, Eye and face protection for sports use - Part 2: Eye protectors for racquet sports
EN ISO 18527-1, Eye and face protection for sports use - Part 1: Skiing goggles
EN ISO 4007, Personlig skyddsutrustning - Ögon- och ansiktsskydd - Terminologi
EN ISO 16321-3, Occupational eye and face protection - Part 3: Additional requirements for mesh
EN ISO 16321-2, Occupational eye and face protection - Part 2: Additional requirements for welding protectors
EN ISO 16321-1, Occupational eye and face protection - Part 1: General requirements
EN ISO 18526-4, Eye and face protection for occupational and sports use - Part 4: Headforms for test methods
EN ISO 18526-3, Eye and face protection for occupational and sports use - Part 3: Test methods for mechanical requirements
EN ISO 18526-2, Eye and face protection for occupational and sports use - Part 2: Test methods for physical optical requirements
EN ISO 18526-1, Eye and face protection for occupational and sports use - Part 1: Test methods for geometric optical requirements
ISO/TR 22463, Patient/client eye protectors for protection against laser/intense light source (ILS) equipment used on humans for cosmetic and medical applications - Guidance for selection and use
ISO 18527-3, Eye and face protection for sports use - Part 3: Surface swimming goggles
EN 14458, Ögonskydd - Högpresterande visir för användning endast tillsammans med skyddshjälm
ISO 4007, Personlig skyddsutrustning - Ögon- och ansiktsskydd - Terminologi
ISO 18527-2, Eye and face protection for sports use - Part 2: Eye protectors for racquet sports
ISO 18527-1, Eye and face protection for sports use - Part 1: Skiing goggles
ISO 18526-4, Eye and face protection for occupational and sports use - Part 4: Headforms for test methods
ISO 18526-3, Eye and face protection for occupational and sports use - Part 3: Test methods for mechanical requirements
ISO 18526-2, Eye and face protection for occupational and sports use - Part 2: Test methods for physical optical requirements
ISO 18526-1, Eye and face protection for occupational and sports use - Part 1: Test methods for geometric optical requirements
ISO 16321-3, Occupational eye and face protection - Part 3: Additional requirements for mesh
ISO 16321-2, Occupational eye and face protection - Part 2: Additional requirements for welding protectors
ISO 16321-1, Occupational eye and face protection - Part 1: General requirements
ISO 19818, Requirements for eye and face protection against laser radiation
ISO 19734, Ögonskydd för industriellt bruk och andra användningsområden - Vägledning vid val, användning och underhåll
Visa fler Visa färre
Utgivet 22 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 7 företag och organisationer
3M Svenska AB, Gagnef
Arbetsmiljöverket, Stockholm
Hellberg Safety AB, Stenkullen
Konsumentverket / KO, Karlstad
Landsorganisationen i Sverige LO, Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Wikmanshyttan Safety AB, Vikmanshyttan
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 3 internationella kommittéer
ISO/TC 94, Personal safety – Personal Protective Equipment
ISO/TC 94/SC 6, Eye protection
CEN/TC 85, Eye-protective equipment
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Skyddsutrustning Huvudskydd


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Erik Lundin

Erik Lundin
Projektledare
08-55552159
erik.lundin@sis.se

Maria Andersson

Maria Andersson
Projektassistent
08-55552175
maria.andersson@sis.se