Logga in

Standardutveckling · SIS/TK 407

Termisk energimätare

Kravet inom EU att undanröja tekniska handelshinder har satt press på arbetet med harmonisering av bestämmelser och standarder. Det gäller inte minst värmemätare. Genom den ”new approach” som antogs av EU under 1980-talet ställs också högre krav på parter att inom standardiseringens ram lösa en mängd problem för att möjliggöra den praktiska tillämpningen av de nya och reviderade EU-direktiv som utarbetas.

Det europeiska standardiseringsarbetet med värmemätare bedrivs inom CEN, Comité Européenne de Normalisation i den tekniska kommittén CEN/TC 176, Thermal energy meter vars sekretariat är förlagt till Sverige. Arbetet resulterade under 1997 i utgivning av sex europastandarder som också fastställts som svenska standarder.

Samtidigt som standarderna gavs ut startade arbete med att komplettera och på vissa punkter revidera dessa. Det huvudsakliga arbetet har genomförts av de arbetsgrupper som tillsatts av CEN/TC 176. F.n. är följande arbetsgrupp verksam:

-WG 2, Thermal energy meters - Requirements, test methods and technical editing.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om Värmemätare
Aktuella remisser att kommentera
Arbetar nu med 5 standarder
EN 1434-6:2015/A1, Termisk energimätare — Del 6: Installation, drifttagning, driftövervakning och underhåll
EN 1434-5:2015/A1, Termisk energimätare — Del 5: Provning för bedömning av överensstämmelse och verifiering
EN 1434-4:2015/A1, Termisk energimätare — Del 4: Typgodkännandeprovning
EN 1434-2:2015/A1, Termisk energimätare — Del 2: Konstruktionskrav
EN 1434-1:2015/A1, Termisk energimätare — Del 1: Allmänna krav
Visa fler Visa färre
Deltagare 7 företag och organisationer
DS, Dansk Standard, Nordhavn
Energiforsk AB, Stockholm
Force Technology, BROENDBY
Göteborg Energi AB, Göteborg
Ingenjörsfirma Tord Kjellin, Stockholm
Kamstrup A/S, SKANDERBORG
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 2 internationella kommittéer
CEN/TC 176, Thermal Energy Meters
CEN/TC 176/WG 2, Heat energy meters
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Energi- och värmeöverföring Centralvärme Värme, kalorimetri