Logga in

Standardutveckling · SIS/TK 435

Livsmedel och foder

Vi vill naturligtvis känna oss trygga i att den mat vi äter och det foder som ges till djuren är fritt från skadliga föroreningar och tillsatser. Samtidigt ska inte provning och godkännande i olika instanser göra maten onödigt dyr. Kommitténs arbete bidrar till att foder och livsmedel kan produceras och kontrolleras på ett säkert och enhetligt sätt.

Kommittén för livsmedel och foder är med och aktivt påverkar innehållet i framtida standarder, både globalt och inom Europa. Standarderna för kemiska, biologiska och sensoriska analysmetoder används i laboratorier, som provar och kontrollerar livsmedel och foder. Krav på livsmedelskedjan från jord till bord finns i ISO 22000 Ledningssystem för livsmedelssäkerhet och andra standarder är på gång inom livsmedelssäkerhet, som täcker in både faroanalys, HCCP och olika produktionsprocesser. De kan enkelt användas tillsammans med ISO kvalitetsstandarder och ska underlätta för mindre producenter att exportera och hålla nere kostnaderna för produktion, provning och godkännande av livsmedel, till gagn för såväl konsumenter som små producenter.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 135 standarder
ISO 23035, Natural Antimicrobials -Vocabulary
ISO 21983, Guidelines for harvesting, transportation, separation the stigma, drying and storage of saffron before packing
ISO 26030, Sustainable development and social responsibility - Guidance for using ISO 26000:2010 in the agri-food sector
ISO 21470, Infant formula and adult nutritionals - Determination of vitamin B1, B2, B3 and B6 content by liquid chromatography and tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)
ISO 21468, Infant formula and adult nutritionals - Determination of total choline and carnitine content by liquid chromatography and tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)
ISO 21446, Infant formula and adult nutritionals - Determination of trans vitamin K1 content by normal phase high performance liquid chromatography (HPLC)
ISO 20636, Infant formula and adult nutritionals - Determination of vitamin D by liquid chromatography-mass spectrometry
ISO 20635, Infant formula and adult nutritionals - Determination of vitamin C by (ultra) high performance liquid chromatography with ultraviolet detection ((U)HPLC-UV)
TC 34/SC 15 N 2111, Coffee Sensorial Analysis
ISO 18787, Foodstuffs - Determination of water activity
ISO 22810, Food irradiation - Good processing practices for the irradiation of foods intended for human consumption
ISO 3632, Detection of water-soluble acid colorants using high-performance liquid chromatography (HPLC)
ISO/TS 20224-5, Molecular biomarker analysis - Detection of animal derived materials in foodstuffs and feedstuffs by real-time PCR - Part 5: Goat DNA Detection Method
ISO/TS 20224-4, Molecular biomarker analysis - Detection of animal derived materials in foodstuffs and feedstuffs by real-time PCR - Part 4: Chicken DNA Detection Method
ISO/TS 20224-3, Molecular biomarker analysis - Detection of animal derived materials in foodstuffs and feedstuffs by real-time PCR - Part 3: Porcine DNA Detection Method
ISO/TS 20224-2, Molecular biomarker analysis - Detection of animal derived materials in foodstuffs and feedstuffs by real-time PCR - Part 2: Ovine DNA Detection Method
ISO/TS 20224-1, Molecular biomarker analysis - Detection of animal derived materials in foodstuffs and feedstuffs by real-time PCR - Part 1: Bovine DNA Detection Method
, Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis - Determination of saturated hydrocarbons of mineral origin in feed
EN , Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis - Determination of saturated hydrocarbons of mineral origin in feed
ISO 20836, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Polymeraskedjereaktion (PCR) för detektering av livsmedelsburna patogener - Prestandatester för termiska cykler
EN ISO 22117, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Särskilda krav och vägledning för kompetensprovning genom jämförelse mellan laboratorier
EN , Call to participate in the project M523-1 on the method for determination of pentachlorophenol in feed materials and compound feed by LC-MS/MS
ISO 17410, Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of psychrotrophic microorganisms
EN 15789, Djurfoder - Isolering och kvantifiering av probiotiska jäststammar
EN 15788, Djurfoder - Isolering och kvantifiering av Enterococcus (E. Faecium) spp
EN 15787, Djurfoder - Isolering och kvantifiering av Lactobacillus spp
EN 15786, Djurfoder - Isolering och kvantifiering av Pediococcus spp
EN 15784, Djurfoder - Isolering och kvantifiering av presumtiv Bacillus spp
EN , Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis Determination of pentachlorophenol (PCP) in feed materials and compound feed by LCMS/MS
, Determination of Carotenoids in animal compound feed and premixtures by Reverse Phase High Performance Liquid Chromatography - UV detection (RP-HPLC-UV)
, Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis Determination of the radionuclides Iodine131, Caesium134 and Caesium137 in feed
, Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis Determination of inorganic arsenic in animal feed by anionexchange HPLCICPMS
EN ISO 7971-3, Spannmål - Bestämning av bulkdensitet, kallad massa per hektoliter - Del 3: Rutinmässig metod
EN ISO 7971-2, Spannmål - Bestämning av bulkdensitet, kallad massa per hektoliter - Del 2: Spårbarhetsmetod för mätinstrument genom referens till det internationella standardinstrumentet
EN ISO 16140-5, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Metodvalidering - Del 5: Protokoll för factorial interlaboratory validering av icke-proprietära metoder
EN ISO 11133:2014/A2, Mikrobiologi av mat, djurfoder och vatten - Förberedelse, produktion, lagring och prestandatestning av kulturmedier - Tillägg 1
EN 17212, Djurfoder - Provtagnings- och analysmetoder - Bestämning av melamin- och cyanurinsyrainnehåll genom vätskekromatografisk metod med masspektrometrisk detektering (LC-MS / MS)
EN ISO 16140-3, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Metodvalidering - Del 3: Protokoll för kontroll av referens- och validerade alternativa metoder som genomförs i ett enda laboratorium
EN ISO 16140-4, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Metodvalidering - Del 4: Protokoll för validering av enskilda laboratorier
EN ISO 16140-6, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Metodvalidering - Del 6: Protokoll för validering av alternativa (proprietära) metoder för mikrobiologiska bekräftelser och typprocedurer
EN 17203, Livsmedel - Bestämning av citrinin i livsmedel genom vätskekromatografi-tandemmasspektrometri (LC-MS / MS)
EN 17194, Djurfoder - Provtagnings- och analysmetoder - Bestämning av deoxynivalenol, aflatoxin B1, Fumonisin B1 och B2, T-2 och HT-2-toxiner, Zearalenon och Ochratoxin A i foderråvaror och foderblandningar av LC-MS / MS
ISO 4134, Meat and meat products - Determination of L-(+)-glutamic acid content - Reference method
CEN/TS 17174, Djurfoder - Provtagnings- och analysmetoder - Prestandakriterier för valfria och analyserade analysmetoder för bestämning av tungmetaller
ISO 16624, Wheat flour and durum wheat semolina - Determination of the colour by reflectance diffused colorimetry
EN ISO 18862, Coffee and coffee products - Determination of acrylamide - Methods using HPLC-MS/MS and GC-MS after derivatization
, Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis Determination of Carotenoids in animal compound feed and premïxtures by Reverse Phase High Performance Liquid Chromatography — UV detection (RPHPLCUV)
CEN/TS 17062, Foods of plant origin - Multimethod for the determination of pesticide residues in vegetable oils by LC-MS/MS
CEN/TS 17061, Foodstuffs - Guidelines for the calibration and quantitative determination of pesticide residues and organic contaminants using chromatographic methods
, Foodstuffs — DNA barcoding of fish and fish products using defined mitochondrial cytochrome b and cytochrome c oxidase I gene segments
ISO 23036-2, Microbiology of the food chain - Methods for the detection of Anisakidae L3 larvae in fish and fishery products - Part 1: UV-press method
ISO 23036-1, Microbiology of the food chain - Methods for the detection of Anisakidae L3 larvae in fish and fishery products - Part 1: UV-press method
ISO 20588, Animal feeding stuffs - Terminology
ISO 22117, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Särskilda krav och vägledning för kompetensprovning genom jämförelse mellan laboratorier
ISO 20688, Biotechnology - Nucleic acid synthesis - General definitions and requirements for the production and quality control of synthetic nucleic acids
, Foodstuffs — General guidelines for the validation of qualitative real-time PCR methods — Part 2: Collaborative study
, Foodstuffs — General guidelines for the validation of qualitative real-time PCR methods — Part 1: Single-laboratory protocol
ISO 22942-1, Foodstuffs - Molecular biomarker analysis - Nucleic acid Isothermal nucleic acid amplification based methods - Part 1: General Requirements
ISO 22949-1, Molecular biomarker analysis - Detection and identification of animal species by DNA sequencing methods
, Foodstuffs — Determination elements and their chemical species — Determination of organomercury in seafood by elemental mercury analysis
, Foodstuffs — Determination of Aluminium by Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectometry (ICP-OES)
, Foodstuffs — Determination of Aluminium by Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS)
ISO/TS 20224, Detection of animal derived materials in foodstuffs and feedstuffs by real time PCR: transforming the work to a four part series.
ISO 20813, Molecular biomarker analysis - Methods of analysis for the identification and the detection of animal species from foods and food products - General requirements and definitions
ISO 22753, Horizontal methods for molecular biomarker analysis - Methods of analysis for thedetection of genetically modified organisms - Semi-quantitative method for thestatistical evaluation of weight/weight GMO content in seeds and grains
ISO/TS 15216-2, Microbiology of food and animal feed- Horizontal method for detection of hepatitis A virus and norovirus in food using real-time RT-PCR - Part 2: Method for qualitative detection
ISO 22732, Analys av molekylära biomarkörer -
ISO 6647-2, Rice - Amylose Content - Part 2: Determination of Absolute Amylose
ISO 6647-1, Rice - Amylose Content - Part 1: Determination of Amylose
EN ISO 22000, Ledningssystem för livsmedelssäkerhet - Krav för organisationer som verkar i livsmedelskedjan
EN 16215, Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis — Determination of dioxins and dioxin-like PCBs by GC/HRMS and of indicator PCBs by GC/HRMS
EN 15634-2, Foodstuffs - Detection of food allergens by molecular biological methods - Part 2: Celery (Apium graveolens) - qualitative determination of a specific DNA sequence in cooked sausages by real-time PCR
EN 15634-1, Foodstuffs - Detection of food allergens by molecular biological methods - Part 1: General considerations
EN 15633-1, Foodstuffs — Detection of food allergens by immunological methods — Part 1: General considerations
EN 15842, Foodstuffs - Detection of food allergens - General considerations and validation of methods
CEN/TC 275 N 1747, Foodstuffs — Minimum performance requirements for quantitative gluten measurement by ELISA
ISO 16649-1, Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of beta-glucuronidase-positive Escherichia coli - Part 1: Colony-count technique at 44 degrees C using membranes and 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucuronide
EN ISO 6888-1:1999/A2, Mikrobiologi i livsmedel och djurfoder - Horisontell metod för räkning av koagulas-positiva stafylokocker (Staphylococcus aureus och andra arter) - Del 1: Metod som bygger på Baird-Parker agarsubstrat - Tillägg 2: Införande av ett alternativt bekräftelsesförfarande (ISO 6888-1:1999/DAmd 2:2017)
ISO 6888-1:1999/Amd 2, Mikrobiologi i livsmedel och djurfoder - Horisontell metod för räkning av koagulas-positiva stafylokocker (Staphylococcus aureus och andra arter) - Del 1: Metod som bygger på Baird-Parker agarsubstrat - Tillägg 2: Införande av ett alternativt bekräftelsesförfarande
ISO 4833-2:2013/Amd 1, Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of microorganisms - Part 2: Colony count at 30 degrees C by the surface plating technique - Amendment 1: Clarification of scope
ISO 4833-1:2013/Amd 1, Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of microorganisms - Part 1: Colony count at 30 degrees C by the pour plate technique - Amendment 1: Clarification of scope
ISO 15213-3, Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Clostridium spp. - Part 3: Detection of Clostridium perfringens
ISO 15213-2, Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Clostridium spp. - Part 2: Enumeration of Clostridium perfringens by colony-count technique
ISO 15213-1, Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Clostridium spp. - Part 1: Enumeration of sulfite-reducing Clostridium spp. by colony-count technique
EN 15662, Vegetabilier - Multimetod för bestämning av bekämpningsmedelsrester med hjälp av GC-MS och LC-MS/MS efter extraktion/separation med acetonitril och reningssteg med SPE - QuEChERS metod i moduler (eller uppbyggd av moduler)
ISO/TS 22002-5, Grundförutsättningar för livsmedelssäkerhet - Del 5: Transport och lagring
EN ISO 11747:2012/A1:2016, Ris - Bestämning av riskärnans motstånd mot extrudering efter tillagning - Tillägg 1 (ISO 11747:2012/AMD 1:2016)
EN 15948, Cereals - Determination of moisture and protein - Method using Near-Infrared-Spectroscopy in whole kernels
, Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Criteria approach for methods of analysis for mycotoxins
EN ISO 18593, Microbiology of the food chain - Horizontal methods for sampling techniques from surfaces using contact plates and swabs (ISO/DIS 18593:2016)
ISO 18593, Microbiology of the food chain - Horizontal methods for sampling techniques from surfaces using contact plates and swabs
EN ISO 11133:2014/A1, Mikrobiologi av mat, djurfoder och vatten - Förberedelse, produktion, lagring och prestandatestning av kulturmedier - Tillägg 1
ISO/TS 21872-3, Microbiology of the food and chain - Horizontal method for the detection of potentially enteropathogenic Vibrio spp. - Part 3: Quantitative determination in seafood of total and potentially enteropathogenic Vibrio parahaemolyticus using nucleic acid hybridisation
EN ISO 20976-1, Microbiology of the food chain - Guidelines for conducting challenge tests of food and feed products - Part 1: Challenge tests to study the growth potential, lag time and the maximum growth rate (ISO/DIS 20976-1:2016)
ISO 21906, Horizontal methods for molecular biomarker analysis - Molecular biomarker analysis and sampling management system
CEN/TC 327 N 1519, Determination of theobromine in feed materials and compound feed, including cocoa derived ingredients, by liquid chromatography
ISO 19036, Microbiology of the food chain - Guidelines for the estimation of measurement uncertainty for quantitative determinations
EN 16987, Livsmedel - Bestämning av akrylamid i kaffe och kaffeprodukter med HPLC-MS/MS och GC-MS
ISO 21872, Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection of potentially enteropathogenic Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae and Vibrio vulnificus
ISO 22000, Ledningssystem för livsmedelssäkerhet - Krav för organisationer som verkar i livsmedelskedjan
ISO 7305, Malda spannmålsprodukter - Bestämning av fettsyrlighet
ISO 7971-3, Spannmål - Bestämning av bulkdensitet, kallad massa per hektoliter - Del 3: Rutinmässig metod
ISO 7971-2, Spannmål - Bestämning av bulkdensitet, kallad massa per hektoliter - Del 2: Spårbarhetsmetod för mätinstrument genom referens till det internationella standardinstrumentet
ISO 11050, Spannmål - Bestämning av föroreningar av animaliskt ursprung
ISOTC34SC17 N385, Guidelines for saffron
ISO 20976-1, Microbiology of the food chain - Guidelines for conducting challenge tests of food and feed products - Part 1: Challenge tests to study the growth potential, lag time and the maximum growth rate
ISO 13484.2, Molecular biomarker analysis - General requirements for molecular biology analysis for detection and identification of plant pests
CENTC275WG6 N913, Detection of Anisakidae larvae in fish fillets
ISOTC34 SC10 N1621, Animal feeding stuffs- Terminology
NWI Laboratory Biorisk Management System, Laboratory Biorisk Management System
ISO/TR 29263, Cereals and cereal products - Sampling studies
ISOTC34 SC16 N249, Animal Derived Materials
ISO 20148, Species identification of meat and meat products by multiplex PCR
ISO 20147, Foodstuffs — Methods of analysis for the detection of Buffalo meat in meat products — Qualitative nucleic acid based methods
ISO 16140-6, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Metodvalidering - Del 6: Protokoll för validering av alternativa (proprietära) metoder för mikrobiologiska bekräftelser och typprocedurer
ISO 16140-5, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Metodvalidering - Del 5: Protokoll för factorial interlaboratory validering av icke-proprietära metoder
ISO 16140-4, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Metodvalidering - Del 4: Protokoll för validering av enskilda laboratorier (in-house)
ISO 16140-3, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Metodvalidering - Del 3: Protokoll för kontroll av referens- och validerade alternativa metoder som genomförs i ett enda laboratorium
ISO 19942, Maize (Zea mays L.) - Specification
ISO 15141, Spannmål och spannmålsprodukter - Bestämning av ochratoxin A - Vätskekromatografisk metod med hög prestanda med immunoaffinitetskolonnupprensning och fluorescensdetektion
CEN/TC 338 N 492, Cereal and cereal products - Sampling studies
EN 15587, Spannmål och spannmålsprodukter - Bestämning av Besatz i vete (Triticum aestivum L.), durumvete (Triticum durum Desf.), råg (Secale cereale L.), rågvete (Triticosecale Wittmack spp) och foderkorn (Hordeum vulgare L.)
CEN/TC 338 N485, Cereals and cereals products - Determination of the colour in durum wheat semolina and soft wheat flour by reflectance diffused colorimetry
ISOTC 34/SC9 N1546, Microbiology of the food chain—Detection and quantification of histamine by HPLC method
ISO 19048, Molecular biomarker analysis - Multiplexed SSR analysis for varietal identification of basmati rice
, Foodstuffs — Detection of food allergens — Guidelines and general criteria for producing reference materials
, Microbiology of food and animal feed — Detection of Trichinella Larvea in meat — Physical methods by digestion
EN ISO , Microbiology of food and animal feed - Detection and enumeration of Cryptosporidium and Giardia in fresh leafy green vegetables and berry fruits
EN , Cereals and cereals products - Sampling - Simplified routine methods
CEN ISO/TS , Microbiology of food and animal feed - Sampling techniques for microbiological analysis of food and feed samples
EN ISO , Cereals and cereals products - Wheat whole meal and flour (T. aestivum)- Determination of rheological behaviour as a function of mixing and temperature increase
EN , Cereals and cereals products - Wheat whole meal and flour (T. aestivum)- Determination of rheological behaviour as a function of mixing and temperature increase
EN , Wheat flour — Method for the measurement of damage of starch using an amperometric method
CEN/TR , Foodstuffs - Detection of food allergens - Template for supplying information about immunological methods and molecular biology methods
ISO 6495-2, Animal feeding stuffs - Determination of water-soluble chlorides content - Part 2: Potentiometric method
Visa fler Visa färre
Utgivet 273 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 5 arbetsgrupper
SIS/TK 435/AG 01, Livsmedelssäkerhet
SIS/TK 435/AG 02, Djurfoder
SIS/TK 435/AG 03, Djurskydd
SIS/TK 435/AG 04, Spannmål
SIS/TK 435/AG 05, Livsmedelsanalyser
Visa fler Visa färre
Deltagare 12 företag och organisationer
ALcontrol AB, Linköping
Bergström & Hellqvist AB, Uppsala
Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB, Lidköping
ICA Sverige AB, Solna
Jernbro Industrial Services AB, Helsingborg
Livsmedelsverket, Uppsala
Perten Instruments AB, Hägersten
ProSanitas Certifiering AB, Göteborg
Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA, Uppsala
Svenska Djurskyddsföreningen, Enskede
Sveriges lantbruksuniversitet SLU, SCAW, Uppsala
Tetra Pak Processing Systems AB, Lund
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 2 internationella kommittéer
ISO/TC 34, Food products
ISO/TC 34/WG 16, Animal welfare
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Livsmedelsteknik Jordbruk


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Publicering av ISO 22000
ISO-standarder för öl?

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lorena Olivares

Lorena Olivares
Projektledare
08-55552068
lorena.olivares@sis.se

Maria Andersson

Maria Andersson
Projektassistent
08-55552175
maria.andersson@sis.se

Relaterat