Logga in

Standardutveckling · SIS/TK 478

Socialt ansvarstagande

SIS kommitté SIS/TK 478 är Sveriges representant i det globala standardiseringsarbetet kring socialt ansvarstagande, som enkelt uttryckt kan beskrivas som vad man kan göra för att bidra till en hållbar utveckling. Just nu deltar kommittén i ett febrilt arbete inom ISO kring två nya standarder inom "governance for organizations" – en vägledning för styrningen av organisationer samt en ledningssystemstandard för visselblåsning, en ny SIS-IWA (International Workshop Agreement) med titeln "Användning av ISO 26000:2010 i ledningssystem" är under översättning till svenska, och två standarder med förankring i hållbar utveckling - en kring ledningssystem mot mutor och en kring hållbar upphandling - har precis publicerats i svenska översättningar.

Genom att ta socialt ansvar bidrar organisationer till hållbar utveckling i samhället. Socialt ansvarstagande bör således vara ett helt naturligt och självklart beteende i en organisations verksamhet. SIS/TK 478 deltog väldigt aktivt i det internationella arbetet att ta fram standarden "SS-ISO 26000 Vägledning för socialt ansvarstagande", ett arbete som för övrigt leddes av Sverige (SIS) tillsammans med Brasilien. SS-ISO 26000 publicerades 2010 och SIS/TK 478 arbetar nu med erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning kring användningen av SS-ISO 26000 i Sverige. Exempelvis har kommittén tagit fram svenska dokument för egendeklaration och verifiering mot SS-ISO 26000.

Definitionen av socialt ansvarstagande, enligt standarden SS-ISO 26000, är en organisations ansvar för den påverkan som organisationens beslut och aktiviteter (vilket inkluderar produkter, tjänster och processer) har på samhälle och miljö och som genom transparent och etiskt uppförande:

  • bidrar till hållbar utveckling, inklusive hälsa och välfärd i samhället,
  • tar hänsyn till intressenters förväntningar,
  • är förenlig med tillämpliga lagar och i överensstämmelse med internationella uppförandenormer, och
  • är integrerat i hela organisationen och praktiseras i dess relationer.

De senaste åren har SIS/TK 478 också varit mycket aktiv i det internationella arbetet, bland annat genom att medverka i framtagandet av två nya ISO standarder som är djupt förankrade i socialt ansvarstagande i enlighet med SS-ISO 26000:

  • SS-ISO 37001 Ledningssystem mot mutor - Krav och vägledning
  • SS-ISO 20400 Hållbar upphandling - Vägledning

SS-ISO 37001 och SS-ISO 20400 är nu publicerade av SIS i svenska översättningar. SS-ISO 20400 är den första standarden i världen med alternativ text inbäddad i samtliga figurer. Alternativ text ger möjligheten för skärmläsare att läsa upp en beskrivning av vad figurer föreställer. Syftet med alternativ text är att öka tillgängligheten av dokumentet.

SIS/TK 478 ansvarar också bland annat för standarden SS-ISO 20121 Ledningssystem för hållbarhet vid evenemang - Krav med tillämpningsanvisningar, som publicerades 2012, och en nationell standard för hållbar utveckling riktad till den offentliga sektorn - SS 854000 Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner.

Film om hållbar upphandling och hållbara inköp

Nedan är en film (90 minuter) från ett SIS frukostseminarium den 5 april 2017 med flera talare och en paneldiskussion; fokus och diskussion var på innehållet i standarden "SS-ISO 20400 Hållbar upphandling – Vägledning".

 

Några perspektiv på socialt ansvarstagande

Nedan är en kort film på engelska (4 minuter) från 2015 kring socialt ansvarstagande.

 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 1 standarder
ISO 37000, Vägledning för styrningen av organisationer
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 478/AG 07, IWA ISO 26000
Deltagare 18 företag och organisationer
Allies in Business & Brands OPS Handelsbolag, Stockholm
Arkatay Consulting AB, Malmö
CANEA Partner Group AB, Göteborg
Folksam Ömsesidig Sakförsäkring, Stockholm
Funktionsrätt Sverige, Sundbyberg
Hallvarsson & Halvarsson AB, Stockholm
Intertek Certification AB, Kista
Konsumentverket / KO, Karlstad
Landsorganisationen i Sverige LO, Stockholm
Myndigheten för delaktighet, Sundbyberg
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Sensus Studieförbund, Stockholm
Shift Beyond Intent AB, Stockholm
Staples Sweden AB, Borås
Styrelsen för ackreditering & teknisk kontroll, Borås
Sveriges Konsumenter, Stockholm
TCO, Stockholm
Techbridge AB, Solna
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
ISO 26000 PPO NIN, NSB Information Network
ISO/PC 277, Sustainable procurement
ISO/TC 309, Organizational governance
ISO/TC 309/TG 6, Terminology Co-ordination
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Frukostseminarium om hållbar upphandling film
Några perspektiv på socialt ansvarstagande film

Ämnesområden

Socialt ansvarstagande Ledningssystem


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

SIS-IWA 26:2017 utan kostnad

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Tina Bohlin

Tina Bohlin
Projektledare
08-55552058
tina.bohlin@sis.se

Anna-Karin Jansson

Anna-Karin Jansson
Projektassistent
08-55552025
anna-karin.jansson@sis.se