Logga in

Standardutveckling · SIS/TK 494

Samhällssäkerhet

Oförutsedda händelser och yttre påverkningar som exempelvis el- och vattenavbrott samt naturkatastrofer ställer höga krav på samhället men även på dig som individ och din organisation. För att göra samhället säkrare pågår ett omfattande standardiseringsarbete för att underlätta samverkan och göra det enklare när det oväntade inträffar.

Den övergripande målsättningen med kommitténs arbete är att höja samhällets säkerhet och att underlätta samverkan mellan aktörer för att förebygga, i händelse av en incident och att efter en incident kunna lära sig och förbättra sin beredskap inför kommande oförutsedda händelser. Samhällets komplexitet innebär att många faktorer påverkar detta och därför täcks många områden in i kommittéarbetet och man arbetar brett med flera olika typer av standarder. 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 28 standarder
ISO 22384, Security and resilience - Authentication, integrity and trust for products and documents - Preparing a protection plan and measures ensuring authenticity, integrity and trust
ISO 22301, Säkerhet och resiliens - Ledningssystem för kontinuitet - Krav
ISO 22392, Conducting peer reviews for disaster risk reduction
ISO 22341, Security and resilience - Protective security - Guidance for security and crime prevention by urban design and management
ISO 22340, Security and resilience - Protective security - Architecture, framework and guidelines
ISO/TS 22332, Security and resilience - Business continuity management systems - Guidance for developing business continuity procedures
ISO 22382, Security and resilience - Authenticity, integrity and trust for products and documents - Guidelines for the content, security and issuance of excise tax stamps
ISO 22320, Samhällssäkerhet - Krishantering - Vägledning för ledning och samverkan
EN ISO 22300, Samhällsäkerhet - Terminologi
EN , Private security provision for the protection of critical infrastructure
ISO 22381, Security and resilience — Guidelines for establishing interoperability among object identification systems to deter counterfeiting and illicit trade
ISO 22380, Security and resilience - General principles for product authenticity, integrity and trust
ISO 22300, Security and resilience - Vocabulary
ISO/TS 22375, Security and resilience - Guideline for complexity assessment process to improve security and resilience
ISO 22327, ...
IEC 31010, Risk management - Risk assessment techniques
ISO 22395, Security and resilience - Community resilience - Guidelines for supporting community response to vulnerable people
ISO/TS 22331, Security and resilience - Business continuity management systems - Guidelines for business continuity strategy
ISO/TS 22330, Security and resilience - Business continuity management systems - Guidelines for people aspects of business continuity
CEN/TS 17091, Crisis management - Guidance for developing a strategic capability
CEN/TS 17159, Societal and citizen security - Guidance for the security of hazardous materials (CBRNE) in healthcare facilities
EN ISO 22397, Samhällssäkerhet - Vägledning för att upprätta privat-offentlig samverkan
EN ISO 22315, Samhällssäkerhet - Massevakuering - Vägledning för planering (ISO 22315:2014)
ISO 22396, Security and resilience - Community resilience - Guidelines for information exchange between organizations
EN 17173, Europeiskt CBRNE ordlista
ISO 31022, Guidelines for implementation of enterprise legal risk management
ISO 22326, ...
ISO 31000, Riskhantering - Vägledning
Visa fler Visa färre
Utgivet 23 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 4 arbetsgrupper
SIS/TK 494/AG 03, Ledning och samverkan
SIS/TK 494/AG 04, Krisförberedelser och kontinuitetsplanering
SIS/TK 494/AG 05, Riskhantering
SIS/TK 494/AG 06, Säkerhetstjänster
Visa fler Visa färre
Deltagare 8 företag och organisationer
Basalt AB, Enköping
Combitech AB, Solna
Försvarets Materielverk FMV, Stockholm
Landsorganisationen i Sverige LO, Stockholm
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Stockholm
Secana Security AB, Stockholm
SPBI Service AB, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 10 internationella kommittéer
ISO/TC 262, Risk management
ISO/TC 262/CAG, Chair's Advisory Group
ISO/TC 262/TCG 1, Terminology Coordination Group
ISO/TC 262/TG 1, Strategic Business Plan Task Group
ISO/TC 262/WG 2, Core risk management standards
ISO/TC 262/WG 6, Guidance Handbook
ISO/TC 292, Security and resilience
ISO/TC 292/AHG 1, Communication group
CEN/TC 391, Societal and Citizen Security
CEN/TC 439, Private security services
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer om SIS/TK 494 Extra läsning

Ämnesområden

Ledningssystem Samhällssäkerhet