Logga in

Standardutveckling · SIS/TK 508

Natursten

Natursten används allt oftare som byggnadsmaterial framförallt i offentliga miljöer. Med tanke på materialets livslängd är det i särklass det mest miljövänliga alternativet. Uppgången ses som en reaktion på 60- och 70-talets modernisering och återinförs nu för att variera stadsbilden. Kommittén arbetar för att materialet ska vara ett konkurrenskraftigt alternativ.

Kommittén utvecklar standarder med syftet att tydliggöra naturstensprodukters nytta och relevans, både i offentliga och privata miljöer.

Standarderna underlättar för såväl köpare som brukare, men även för offentliga upphandlare då de redan i anbudsskedet kan försäkra sig om att produkterna håller en bestämd kvalitet. Resultatet innebär att både tillverkare och leverantörer kan förvissa sig om att alla offerter baseras på samma förutsättning och att upphandlingen sker på likvärdiga villkor. 

När det gäller markbeläggningsprodukter av annat material än natursten går det att läsa mer i kommittén Markbeläggningsprodukter – SIS/TK 201. 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 8 standarder
EN 14617-16, Kompositsten - Provningsmetoder - Del 16: Bestämning av dimensioner, geometriska karakteristika och ytkvalitet hos modulplattor
EN 14617-10, Kompositsten - Provningsmetoder - Del 10: Bestämning av beständighet mot kemikalier
EN 13373, Provningsmetoder för natursten - Bestämning av geometriska egenskaper
EN 16140, Provningsmetoder för natursten - Bestämning av estetiska förändringar genom värmepåverkan
CEN-TC128-SC8_N0602_DDC_02-2017-PREN_12326-1, Slate and stone for discontinuous roofing and external cladding Part 1: Specifications for slate and carbonate slate
EN 12407, Natursten - Petrografisk undersökning
EN 12670, Natursten - Terminologi
EN 12326-1, Takprodukter - Skiffer- och stenprodukter för brutna tak och fasader - Del 1: Specifikationer för skiffer och karbonat skiffer
Visa fler Visa färre
Utgivet 60 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 9 företag och organisationer
Göteborgs Stad Trafikkontoret, Göteborg
Lunds kommun, Tekniska förvaltningen, Lund
Malmö Stad Gatukontoret, Malmö
Nilssons stenhuggeri, Sölvesborg
Rise Research Institutes of Sweden CBI Betonginstitutet, Borås
Stockholms stad Trafikkontoret, Stockholm
Sveriges geologiska undersökning, Göteborg
Sveriges Stenindustriförbund, Kristianstad
Tuffbau Limited,
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 10 internationella kommittéer
CEN/TC 128/SC 8, Slate and stone products for roofing
CEN/TC 178, Paving units and kerbs
CEN/TC 178/WG 2, Natural stone products
CEN/TC 178/WG 3, Clay products
CEN/TC 178/WG 4, Test methods for simulation of ageing of pavers by polishing
CEN/TC 246, Natural stones
CEN/TC 246/WG 1, Terminology, classification and characteristics
CEN/TC 246/WG 2, Test methods
CEN/TC 246/WG 3, Product specification
CEN/TC 246/WG 4, Agglomerated stones (JWG 229/246)
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Gruvdrift och mineraler Gruvdrift


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Nina Schröder

Nina Schröder
Projektledare

nina.schroder@sis.se

Linn Holegård

Linn Holegård
Projektassistent

linn.holegard@sis.se