Logga in

Standardutveckling · SIS/TK 595

Trycksårsprevention

Ett trycksår är en tryckskada som fått utvecklas vidare. Trycksår orsakar stort lidande för patienten och höga kostnader för samhället. Idag finns flera olika typer av produkter som har tryckavlastande effekt och som ingår i förebyggande arbete och behandling av trycksår. Dessa produkter kan göra en stor skillnad i livskvalitet för alla med begränsad rörlighet. Eftersom inget enskilt underlag är bäst, finns en mängd olika ytor, inklusive madrasser, bäddmadrasser och integrerade bäddsystem i ett brett urval av material. Att välja från denna växande lista av alternativ har blivit en svår uppgift för vårdpersonal och patienter. Det saknas också konsekvent information om trycksårskarakteristika.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer
Arbetar nu med 3 standarder
EN ISO 20342-1, Hjälpmedel för att bevara hud och vävnad intakt i liggande position - Del 1 Allmänna krav
ISO 21020, Test methods for full body support surfaces for charateristics related to tissue integrity
ISO 20342-1, Hjälpmedel för att bevara hud och vävnad intakt i liggande position - Del 1 Allmänna krav
Deltagare 9 företag och organisationer
ArjoHuntleigh, San Antonio Texas
ArjoHuntleigh AB, Malmö
Care Of Sweden AB, Tranemo
Göran Sjödén Rehab Distribution AB, Kungälv
Järven Plast & Smide AB, Örnsköldsvik
Mölnlycke Health Care AB, Göteborg
RISE IVF AB, Mölndal
SHL Group AB, Nacka Strand
Vårdförbundet, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 1 internationella kommittéer
ISO/TC 173/WG 11, Assistive products for tissue integrity
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Standarder för vården - vägledning för dig som arbetar med materialfrågor och inköp

Välkommen till en dag som gör ditt arbete lättare framöver! SIS kommitté Trycksårsprevention i samarbete med SIS kommitté Förbrukningsmaterial inbjuder till utbildningsdag den 10 oktober 2018.

Läs mer och anmäl dig på ww.sis.se/upphandling -inom-varden

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Alexandra Antoni

Alexandra Antoni
Projektledare
08-55552092
alexandra.antoni@sis.se

Jenny Vesterberg

Jenny Vesterberg
Projektassistent
08-55552108
jenny.vesterberg@sis.se