Logga in

Standardutveckling · SIS/TK 613

Offentlig upphandling

SIS har fått i uppdrag att leda ett europeiskt arbete med att ta fram en standard för "integritet och ansvarighet" i offentlig upphandling. Huvudsyftet är att stärka trovärdigheten och förtroendet för upphandlingsprocessen och att säkerställa ett effektivt genomförande av avtal och åtaganden. Det ska vara enklare att göra rätt. Som deltagare i den svenska tekniska kommittén, SIS/TK 613, har du en unik möjlighet påverka arbetet och göra din röst hörd.

Initiativet kommer från EU-kommissionen och dess "Single market strategy" som i stora drag innebär en strävan att komma åt alla de positiva egenskaper som en inre marknad innebär, dvs. EU-regionen ska betraktas och agera som en enhetlig marknad. Under denna strategi finns ett "Joint Initiative on Standardisation (JIS)" som syftar till att uppdatera och modernisera standardiseringsområdet.

Det initiala uppdraget är att utveckla en standard för "integritet och ansvarighet"1 i offentlig upphandling. Utöver syftet att stärka trovärdigheten och förtroendet för upphandlingsprocessen, ska standarden också leda till att förenkla och öka den gränsöverskridande handeln baserad på offentlig upphandling.

I korthet kommer standarden att belysa följande delar:

  • en integritets- och ansvarighetspolicy för upphandlande enheter,
  • en riskhanteringsstrategi för området integritet för upphandlande enheter,
  • en intern uppförandekod för medarbetare med inköpsuppgifter,
  • en integritetsförsäkran mellan upphandlande enheter och anbudsgivare,
  • ett system för hantering av upphandlingsdata och mätning av prestanda och kvalitet i upphandlingsprocesser hos upphandlande enheter.

Just nu håller SIS på att informera alla intressenter som vill medverka i den svenska tekniska kommittén, SIS/TK 613. Den 29 november anordnas ett frukostseminarium på SIS i Stockholm för alla som kan tänkas dra nytta av standardisering inom offentlig upphandling. Vi kommer att förklara vad projektet handlar om samt hur standardiseringsprocessen är utformad. Under våren 2019 startar projektet och vi beräknar att standarden för integritet och ansvarighet i offentlig upphandling är klar till år 2021.

Anmäl dig till seminariet här.


1 Engelsk titel: Integrity and Accountability Standard. 

Standarden SS-ISO 26000 Vägledning för socialt ansvarstagande definierar ”ansvarighet” som ”att stå till svars och ta ansvar för konsekvenserna av sina beslut och aktiviteter inför organisationens styrande organ, rättsliga myndigheter och inför sina intressenter (i allmänhet).

Mer information om kommitténs arbete:

Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Inköp, upphandling, lagerhantering