Logga in

Våra utbildningsområden

SIS erbjuder utbildningar från grund till expertnivå. Välj utbildning efter din kunskapsnivå från grundutbildning, fortsättning till expertnivå. Utbildningarna varierar mellan en till tre dagar och några av tillfällena är förlagda på internat.

Vi har öppna utbildningar inom följande områden:

Kvalitetsledning ISO 9001

Miljöledning ISO 14001

Arbetsmiljöledning

Intern revision

Informationssäkerhet

Medicinteknik

Maskinsäkerhet, svets och bygg

Hållbarhet

Innovation

Standardisering

Hälsa, vård och omsorg

Ledningssystem generellt


Hitta rätt utbildning

Kontakta våra rådgivare om du vill ha hjälp med att hitta rätt utbildning.

08 - 555 523 10
utbildning@sis.se

SIS konsulttjänster

Kontakta oss på 08-555 523 10 eller utbildning@sis.se för mer information om våra konsulttjänster.