Logga in

Informationssäkerhet

Information är den värdefullaste tillgången i många organisationer. Kärnan i informationssäkerhet enligt ISO 27001 handlar om att styra och skydda informationens riktighet, tillgänglighet och konfidentialitet. Ett ledningssystem för informationssäkerhet handlar om att åstadkomma detta, oavsett organisationens storlek och verksamhetsinriktning.

Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov, prata med våra rådgivare på telefon 08-555 523 10 eller maila till utbildning@sis.se så kontaktar vi dig. 

Korta och intensiva utbildningar

Vi ser en förändring på marknaden där en del personer, som har andra arbetsuppgifter, får utökat ansvar att ta hand om informationssäkerhet. En del av dom ansvarar för ledningssystem, kvalitet, miljö eller it. Därför startar vi fem utbildningar, på olika kunskapsnivåer, för dig som behöver få stor kunskap på kort tid. Förbered dig på kunskapsspäckade program med mycket teori under en och två dagar.

Informationssäkerhetsakademi - grund

Grunderna i informationssäkerhet - steg 1 enligt ISO 27000

Utbildning

Omfattning: 3 dagar
Stockholm, 30 jan - 1 feb
Stockholm, 6 - 8 mar
Stockholm, 15 - 17 maj
Grunderna i informationssäkerhet - steg 2 enligt ISO 27000

Utbildning

Omfattning: 3 dagar
Stockholm, 6 - 8 feb
Stockholm, 27 - 29 mar
Stockholm, 8 - 10 apr
Stockholm, 12 - 14 jun

Informationssäkerhetsakademi - fortsättning

Att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet

Utbildning

Omfattning: 3 dagar
Stockholm, 24 - 26 apr
Att leda och ständigt förbättra

Utbildning

Omfattning: 3 dagar
Stockholm, 8 - 10 maj

Informationssäkerhetsakademi - expert

Att revidera och granska

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Stockholm, 4 - 5 jun
Att hantera informationssäkerhetsrisker

Utbildning

Omfattning: 3 dagar
Stockholm, 22 - 24 maj

Grund

Grundutbildning, Ledningssystem för informationssäkerhet

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Stockholm, 19 - 20 feb
Göteborg, 26 - 27 mar
Stockholm, 21 - 22 maj

Fortsättning

Efterlev GDPR med ett ledningssystem för informationssäkerhet

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Det finns tyvärr inga utbildningstillfällen