Logga in

Intern revision

Effektiva ledningssystem kräver ett fungerande internrevisionsarbete. Interna revisioner fungerar som ett verktyg i processen att förbättra verksamheten.

Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov, prata med våra rådgivare på telefon 08-555 523 10 eller maila till utbildning@sis.se så kontaktar vi dig.

Grund

Intern revision - Grundkurs

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Göteborg, 5 - 6 nov
Stockholm, 14 - 15 nov
Malmö, 27 - 28 nov
Stockholm, 4 - 5 dec

Fortsättning

Ta tempen på din verksamhet - nå högre höjder med hjälp av internrevision

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Stockholm, 26 nov
Miljöledning för revisorn enligt nya ISO 14001:2015

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Stockholm, 26 okt
Arbetsmiljöledning för revisorn

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Stockholm, 29 nov