Logga in

Intern revision

Effektiva ledningssystem kräver ett fungerande internrevisionsarbete. Interna revisioner fungerar som ett verktyg i processen att förbättra verksamheten.

Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov, prata med våra rådgivare på telefon 08-555 523 10 eller maila till utbildning@sis.se så kontaktar vi dig.

Grund

Intern revision - Grundkurs

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Malmö, 27 - 28 feb
Stockholm, 13 - 14 mar
Stockholm, 11 - 12 apr
Göteborg, 25 - 26 apr
Stockholm, 9 - 10 maj
Stockholm, 10 - 11 jun

Fortsättning

Ta tempen på din verksamhet - nå högre höjder med hjälp av internrevision

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Stockholm, 15 maj
Miljöledning för revisorn enligt nya ISO 14001:2015

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Stockholm, 14 jun
Arbetsmiljöledning för revisorn

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Stockholm, 8 apr