Logga in

Konferens

SIS Maskinsäkerhetsdag

Den 7 november anordnar SIS Sveriges viktigaste event inom maskinsäkerhet. Då får du möjlighet att träffa spetskompetensen inom svensk maskinsäkerhet och nätverka med kollegor inom området. Här samlar vi all kunskap om maskinsäkerhet och hur tillämpningen av standarder som visar dig vägen till säkra maskiner. Säkra din plats till SIS maskinsäkerhetsdag 2018 redan idag, boka nu!

Boka

SIS Maskinsäkerhetsdag

Omfattning: 1 dag

Pris: 4 995 SEK (exkl moms)

november

ons 7 Boka

Kl. 09:00 - 17:00
Göteborg
Quality Hotel 11
startgaranti

  • Arbetsmiljöverkets kommer att berätta om sitt arbete med produktregler med fokus på maskiner och arbetsskador relaterade till maskiner.
  • RISE talar om praktisk tillämpning säkerhetsrelaterade delar av styrsystem.
  • Teknikföretagen informerar om produktkravsguiden, det vill säga praktisk vägledning kring de krav och skyldigheter som EU:s produktlagstiftning ställer på produkter och företag.
  • Christer FugelsangÅrets inspirationstalare är en ingen annan än en äkta astronaut, Christer Fuglesang! Christer kommer att ta dig och din verksamhet ut i nya rymder via forskning och vetenskap, och inspirera er till att nå nya mål genom motivation och rätt mindset.
  • Detta och mycket mera, läs mer under program och säkra din plats till SIS maskinsäkerhetsdag 2018 redan idag, boka nu!
  • Paketerbjudande 50 % rabatt på eventet i samband med utbildningar inom maskinsäkerhet. Anmäl dig till en av våra maskinsäkerhetsutbildningar i Göteborg 5-9 nov och du får 50 procent rabatt på eventet SIS Maskinsäkerhetsdag. Läs mer till vänster under utbildningar och erbjudande.
Talare
Program
Paketerbjudande 50% rabatt!
Utställare
Anmälningsvillkor

Anmälan 
Anmälan kan göras direkt här på vår webbplats, via e-post sis.sales@sis.se eller telefon 08-555 523 10.

Bekräftelse 
Vi bekräftar alla anmälningar via e-post.

Betalningsvillkor 
Vi fakturerar normalt 14 dagar före utbildningstillfället om inget annat anges. Vid beställning av utbildningspaket, det vill säga samtidig beställning avera utbildningar som genomförs vid olika tillfällen, sker fakturering av hela paketet i samband med första tillfället. Vid särskilda erbjudanden kan fakturering ske i samband med att anmälningsbekräftelsen går ut. Faktura skall betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallotidpunkten äger SIS Förlag AB rätt att debitera en  dröjsmålsränta med referensränta + 8% årligen som lagstadgad påminnelseavgift om 60 kronor.

Avbokningsregler
Vid avbokning 4-2 veckor före kursstart debiteras kunden med 50% av utbildningsavgiften. Vid avbokning senare än 2 veckor före kursstart debiteras kund full utbildningsavgift. Vid eventuella förhinder kan du som kund till SIS alltid överlåta din plats till en kollega inom samma organisation. All avbokning skall ske skriftligt till utbildning@sis.se och bekräftas av SIS. Anmälan är bindande.

För SIS Informationssäkerhetsakademi kan avbokning göras upp till 30 dagar före utbildningsstart. Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras full avgift. I övrigt gäller samma villkor.

SIS följer branschpraxis och SAUFs (Sveriges Auktoriserade Utbildnings Företag) rekommenderade avbokningsregler.

Inställda utbildningar 
Under speciella omständigheter kan SIS tvingas ställa in enstaka utbildningar. Avbokning från SIS sker senast 14 dagar före utbildningsstart. Anmälan som sker senare än 14  dagar före utbildningsstart är bindande.

Mängdrabatter 
Är ni fler än två personer från samma organisation som deltar vid ett och samma utbildningstillfälle kan ni utnyttja våra mängdrabatter. Kontakta SIS Kundservice för mer information utbildning@sis.se

Priser 
Deltagaravgiften inkluderar lunch, dokumentation och förfriskningar. Lunch är dock inte inkluderat i avgiften för halvdagsutbildningar eller för utbildning på internat. Alla priser är exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.

Tider 
Start och sluttid för utbildningarna hittar du på respektive utbildningssida där utbildningen beskrivs samt på anmälningsbekräftelsen.

Utvärdering 
Alla deltagare ges möjlighet att efter genomgången utbildning fylla i en enkät om hur man upplevt allt från informationen inför utbildningen, utbildningsdagarna (läraren/na, dokumentationen, tillämpbarheten), de praktiska arrangemangen  (lokal/förtäring/bemötande) och vilket helhetsintryck utbildningen givit.

Vi sammanställer dessa enkäter, drar slutsatser av dem och ser till att genomföra åtgärder. Alla berörda parter får återkoppling på resultatet och på de slutsatser vi drar om vad som varit bra och på de eventuella förändringar som måste genomföras inför nästa utbildning.

Vi har också i vår egen verksamhet utvecklat ett ledningssystem för kvalitet som är certifierat enligt SS-EN ISO 9001.

Förtäring 
I utbildningar som pågår en eller flera dagar ingår förmiddagskaffe med smörgås, lunch och eftermiddagskaffe med kaffebröd/kakor.

Plats 
Vi genomför utbildningar på olika orter i Sverige. Det flesta av våra öppna utbildningar genomförs i vår egen konferensanläggning på SIS, Solnavägen 1E, 113 65 Stockholm. Plats anges alltid i bekräftelsen.

På plats får du hjälp av en konferensvärd att komma till rätta. Här kan du även passa på att njuta av de vackra lokalerna. Är du tidig finns även möjlighet att sitta ned en stund med t.ex. en kopp kaffe och en morgontidning.

Lokalerna är utrustade med den senaste tekniken. Det finns även möjlighet att ta med egen dator, och nätansluta den, för att kunna koppla upp sig och t.ex. kontrollera sin e-post.

Ämnesområden

Alla utbildningar


Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se