Logga in

Workshop

Standardisering av spårbarhet i vårdprocesser

SIS, GS 1 och Landstinget Västerbotten bjuder in till en workshop om hur det skulle vara möjligt att standardisera spårbarhet inom vårdprocesser. Allt från att spåra produkter till ingrepp och behandlingar i kliniska processer.

Boka

Standardisering av spårbarhet i vårdprocesser

Omfattning: 1 dag

Pris: 0 SEK (exkl moms)

Det finns tyvärr inga utbildningstillfällen

Arbetet hämtar inspiration från hur Derby Hospital i Storbritannien arbetar med spårbarhet vilket beskrevs på ett nätverksmöte i juni 2018 anordnat av Läkemedelsverket och Swedish Medtech.Workshopen syftar till att tillsammans diskutera möjligheten att utforma standardiserade processer för spårbarhet inom ramen för SIS som också är medlemmar i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (Europa) och ISO (globalt).

Derby Hospital har funnit följande fördelar med elektronisk spårbarhet:

  • Öka patientsäkerheten - vilken patient har fått vad och av vem, och när skedde det.
  • Spåra produkter, läkemedel med ett knapptryck – var har jag mina implantat och i vilken kvantitet
  • Ser till att rätt personal gör rätt saker- minska administrationen, öka omvårdnad av patienten
  • Förbättrad intäkts- och kostnadskontroll
  • Effektivisera arbetet vilket ger bättre planering av tid, resurser
  • Hitta orsaker till fel eller problem och se hur de kan förbättras
  • Kontroll på data - ger svart på vitt vad som händer
  • Möjliggör studier, forskning till att förbättra operationer och personalen utvecklas och utbildas tack vare statistik som tidigare inte funnits

Agenda

9.30 Registrering och kaffe

10.00 Välkommen

10.10 Vad är standardisering och hur kan standarder vara en hjälp?

10.30 MDR och UDI

11.00 Beskrivning av en vårdprocess ur spårbarhetssynvinkel

12.00 Lunch

12.45 Gruppdiskussioner

14.30 Sammanfattning och avslut

15.00 Slut

Anmälningsvillkor

Anmälan
Anmälan kan göras direkt här på vår webbplats, via e-post  kundservice@sis.se eller telefon 08-555 523 10.

Bekräftelse
Vi bekräftar alla anmälningar via e-post.

Betalningsvillkor
Vi fakturerar normalt 14 dagar före utbildningstillfället om inget annat anges. Vid beställning av utbildningspaket, det vill säga samtidig beställning avera utbildningar som genomförs vid olika tillfällen, sker fakturering av hela paketet i samband med första tillfället. Vid särskilda erbjudanden kan fakturering ske i samband med att anmälningsbekräftelsen går ut. Faktura skall betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallotidpunkten äger SIS rätt att debitera en  dröjsmålsränta med referensränta + 8% årligen som lagstadgad påminnelseavgift om 60 kronor.

Avbokningsregler
Vid avbokning 4-2 veckor före kursstart debiteras kunden med 50% av utbildningsavgiften. Vid avbokning senare än 2 veckor före kursstart debiteras kund full utbildningsavgift. Vid eventuella förhinder kan du som kund till SIS alltid överlåta din plats till en kollega inom samma organisation. All avbokning skall ske skriftligt till utbildning@sis.se och bekräftas av SIS. Anmälan är bindande.

För SIS Informationssäkerhetsakademi kan avbokning göras upp till 30 dagar före utbildningsstart. Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras full avgift. I övrigt gäller samma villkor.

SIS följer branschpraxis och SAUFs (Sveriges Auktoriserade Utbildnings Företag) rekommenderade avbokningsregler.

Inställda utbildningar
Under speciella omständigheter kan SIS tvingas ställa in enstaka utbildningar. Avbokning från SIS sker senast 14 dagar före utbildningsstart. Anmälan som sker senare än 14  dagar före utbildningsstart är bindande.

Mängdrabatter
Är ni fler än två personer från samma organisation som deltar vid ett och samma utbildningstillfälle kan ni utnyttja våra mängdrabatter. Kontakta SIS Kundservice för mer information utbildning@sis.se

Priser
Deltagaravgiften inkluderar lunch, dokumentation och förfriskningar. Lunch är dock inte inkluderat i avgiften för halvdagsutbildningar eller för utbildning på internat. Alla priser är exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.

Tider
Start och sluttid för utbildningarna hittar du på respektive utbildningssida där utbildningen beskrivs samt på anmälningsbekräftelsen.

Utvärdering 
Alla deltagare ges möjlighet att efter genomgången utbildning fylla i en enkät om hur man upplevt allt från informationen inför utbildningen, utbildningsdagarna (läraren/na, dokumentationen, tillämpbarheten), de praktiska arrangemangen  (lokal/förtäring/bemötande) och vilket helhetsintryck utbildningen givit.

Vi sammanställer dessa enkäter, drar slutsatser av dem och ser till att genomföra åtgärder. Alla berörda parter får återkoppling på resultatet och på de slutsatser vi drar om vad som varit bra och på de eventuella förändringar som måste genomföras inför nästa utbildning.

Vi har också i vår egen verksamhet utvecklat ett ledningssystem för kvalitet som är certifierat enligt SS-EN ISO 9001.

Förtäring 
I utbildningar som pågår en eller flera dagar ingår förmiddagskaffe med smörgås, lunch och eftermiddagskaffe med kaffebröd/kakor.

Plats
Vi genomför utbildningar på olika orter i Sverige. Det flesta av våra öppna utbildningar genomförs i vår egen konferensanläggning på SIS, Solnavägen 1E, 113 65 Stockholm. Plats anges alltid i bekräftelsen.

På plats får du hjälp av en konferensvärd att komma till rätta. Här kan du även passa på att njuta av de vackra lokalerna. Är du tidig finns även möjlighet att sitta ned en stund med t.ex. en kopp kaffe och en morgontidning.

Lokalerna är utrustade med den senaste tekniken. Det finns även möjlighet att ta med egen dator, och nätansluta den, för att kunna koppla upp sig och t.ex. kontrollera sin e-post.

Ämnesområden

Alla utbildningar