Logga in

Kostnadsfritt seminarium

SIS event samhällsäkerhet och standardisering

Hur klarar sig din organisation i en kris? Hur ser din organisations eller företags beredskap och robusthet ut? Det kan vara riskabelt att missa detta tillfälle då Sveriges främsta experter inom Samhällssäkerhet och standardisering samlas på SIS den 21 september för att presentera och diskutera framtida gemensamma lösningar inom områden såsom nationell risk- och förmågebedömning, informationsutbyte mellan organisationer, kontinuitets- och riskhantering. Den 21 september har du möjlighet att få information om den årliga nationella risk- och frågebedömningen samt delta i tre olika områdessessioner kring standardarbeten:

Boka

SIS event samhällsäkerhet och standardisering

Omfattning: 1 dag

Pris: 0 SEK (exkl moms)

Det finns tyvärr inga utbildningstillfällen

Den 21 september har du möjlighet att få information om den
årliga nationella risk- och förmågebedömningen samt delta i tre olika
områdessessioner kring standardarbeten:

Block 1      

8.30 - 9.00  

     

Nationella risk- och förmågebedömningen (NRFB) med Magnus Winehav, MSB

   

   

Tanken är att introduktionen ska ge en bredare förståelse för hur allt hänger samman och en nulägesanalys på ett mer övergripande plan av arbetet med att inrikta och utveckla samhällsskydd och beredskap.

   
                     

9.00 - 9.45    

     
 Vägledning för informationsutbyte mellan organisationer med Roger Holfeldt, Secana     
     

Här kommer det nuvarande utkastet av det internationella standardförslaget om Vägledning för informationsutbyte mellan organisationer att presenteras, då får du tillfälle att ställa frågor och även anmäla om du är intresserad av att delta i det fortsatta arbetet.

   
                     
Block 2            

13.30 - 15.00   

   

Revidering av BCM-standarderna med Omar Harrami, MSB

   

 

   
Revidering av kontinuitetshanteringsstandarderna eller som man sammanfattar dem BCM-standarderna, ska påbörjas under hösten 2017. De här standarderna har varit ute på marknaden i fem år, och det är nu dags att se över och revidera dessa. Om du har erfarenhet av att tillämpa BCM och ser möjligheten att förbättra BCM-standarderna, så är det här rätt session för dig.    
           

15.15 - 16.30   

     
Svensk handbok för riskhantering med Fredrik Pettersson, Basalt     

 

   
En svensk handbok för riskhantering som komplement till den internationella standarden finns inte idag. Vid det här tillfället kommer vi att undersöka behovet och diskutera förutsättningar för arbetet. Om du är intresserad av riskhantering och vill bidra till att förbättra detta området i Sverige, är det här ett bra tillfälle för dig att delta.    
     
 
Eventet hålls i samarbete med MSB  

 

 

Läs relaterade artiklar här nedan:

Magnus Winehav, MSB, om Samverkan ger bättre krisberedskap
Säkra din produktion med kontinuitetshantering med Roger Holfeldt på Secana

Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se

Relaterat