Logga in

Nyhet · 2018-02-20

Ny guide för bättre brandskydd i byggnader

Nu har SIS tagit fram en guide som ska ge byggbranschen vägledning i att tillämpa standarder för kvalitetssäkring av brandskydd. Michael Strömgren, ordförande i SIS/TK 181 berättar här om standarder kring brandsäkerhet i byggnader, och varför det finns risk för att bränder liknande den i Greenfell Tower i London kan hända igen.

Berätta om guiden Byggnadstekniskt brandskydd

- Inom brandskydd har vi många standarder som beskriver kvaliteten på brandskydd, framförallt på produktsidan. Den här guiden har tagits fram för att ge vägledning i olika klasser som finns för att beskriva denna kvalitet, eller brandskyddsegenskaper. En vanlig klass är EI 60 som är den brandcellsklass som lägenheter måste uppfylla för att säkerställa ett skydd mot brand hos grannen. Och bakom klassen EI 60 finns i botten standarder för provning, bedömningar och klassningssystem och just den, själva standardbrandkurvan fyller nu 100 år.

Det har ju varit några incidenter med bränder i byggnader på sistone, hur tänker du kring det när det gäller standarder?

- Inom mitt eget forskningsområde tittar vi just på hur efterlevnaden ser ut i Sverige. Det finns tyvärr brister i svenskt brandskydd och det finns troligen ytterväggar i Sverige som liknar den konstruktion som förekom i Grenfell Tower. Det fanns andra faktorer vid branden i Grenfell Tower som bidrog till de allvarliga konsekvenserna, men vi måste vara medvetna om att liknade svagheter finns i Sverige

- För att höja kvaliteten på brandskydd har vi under fyra år arbetat fram en ny nordisk specifikation för kvalitetssäkring av brandskydd, TS INSTA 952 Fire Safety Engineering - Review and Control in the Building Process. Det är en processpecifikation som gäller för byggnadens brandskydd under hela dess livscykel. Samtliga fem nordiska länder har deltagit inom ramen för INSTA-samarbetet och vi har haft en bred förankring med deltagande från bl.a. byggbolag och nationella myndigheter. Nu finns dessutom intresse inom den europeiska standardiseringsorganisationen CEN för arbetet där även tunga länder som Frankrike och Tyskland vill få igång en europeisk fortsättning.

Vilken standard på området används mest?

- SS-EN 13501-serien används mycket för att de ger nyckeln till kvalitet på byggprodukters brandegenskaper. Serien utgör själva klassifikationsstandarderna som ger en uppsjö av klasser på brandtekniska egenskaper. Dessa används i sin tur i svenska byggregler för att t.ex. ange vilken kvalitet det ska vara på tapeter, rörisolering, branddörrar ut brandtekniskt avseende. Alla som arbetar med brandskydd i byggnader och andra byggnadsverk använder sig av dessa klasser, från brandkonsulter till producenter.


Michael Strömgren, ordförande i SIS tekniska kommitté för brandskydd

Michael Strömgren, ordförande i SIS tekniska kommitté för brandsäkerhet, berättar om standarder kring brandsäkerhet i byggnader.

Byggnadstekniskt brandskydd

Ladda ner broschyren om arbetet med att uppdatera och skapa nya standarder inom brandsäkerhet kring byggnader.

Läs mer

SIS/TK 181 är den tekniska kommitté som ansvarar för utveckling av standarder inom brandskydd.

På deras sida finns en förlängd intervju med Michael.