Logga in

Standardutveckling

En standard är en gemensamt överenskommen lösning på ett återkommande problem. Hos SIS samlas experter i tekniska kommittéer för att delta i den utveckling av standarder som pågår både på nationell och internationell nivå. SIS har nämligen mandat från regeringen att skapa svensk standard och delta i den internationella standardiseringen, ISO, och den europeiska, CEN, för Sveriges räkning. De som deltar i tekniska kommittéer får tidigt kunskap om framtida marknadskrav och riktlinjer och är med och sätter standarden för sin bransch.