Logga in

Fakta och organisation

SIS är en internationell organisation som driver och samordnar standardiseringen i Sverige. SIS är medlem och representerar Sverige i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och den globala organisationen ISO. Det betyder att när du är med i SIS är du även med och driver utvecklingen internationellt inom ditt område.

Affärsidé

SIS projektleder kunder som vill utveckla och påverka standarder. Vi säljer också standarder, utbildningar och rådgivning.

Kunder

SIS drygt 11 000 kunder är ett tvärsnitt av Sverige. Det är myndigheter, börsföretag, små och medelstora företag, kommuner, landsting och organisationer.

Medlemmar

2016 hade vi cirka 1500 företag, myndigheter och organisationer som medlemmar.

Medarbetare

SIS har drygt 170 medarbetare som tillsammans har breda kunskaper inom teknik, ekonomi, språk, diplomati och förhandlingsmetoder samt har personliga egenskaper så som social kompetens och förståelse för andra kulturer. Något som bidrar till framgångsrika internationella samarbeten.

Omsättning

SIS omsatte 271 miljoner kronor år 2016.


SIS årsredovisning 2016