Logga in

Styrelse och ledningsgrupp

Styrelse

Bo-Erik Pers
Ordförande
VD, Jernkontoret
  Anders G Lindberg
Forskningschef, 
Scania CV AB
         
Hans Lindberg
VD, Svenska Bankföreningen
  Carina Håkansson
VD, Skogsindustrierna
         
Teresa Jonek
Näringspolitisk expert, 
ALMEGA
  Eva Malmström Jonsson
Professor, KTH
         
Daniel Forslund
Landstingsråd, 
Stockholms läns landsting
  Ulrika Francke
VD, Tyréns AB
         

Personalrepresentanter

Anette Eriksson
Projektledare, SIS
  Bengt Rydstedt
Projektledare, SIS
         

 

 Ledningsgrupp

  Thomas Idermark
VD, SIS
    Annika Andreasen
Standardisering
  Elisabeth Darius 
HR
    Erik Eklund
Omvärldsbevakning 
och dialog
  Göran Blomqvist
Marknad
     Niki Westerberg
Kommunikation
  Carl-Niclas Odenbring
IT
    Helena Norrthon 
Chefsjurist
  Thomas Idermark
T.f Ekonomi