Logga in

Vi lever som vi lär

På SIS lever vi som vi lär, varje dag. Det gör vi för att strävan efter att skapa ett hållbart samhälle är en självklar del av vår vardag. Men också för att vi vill uppnå alla de positiva effekterna inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö som våra kunder och medlemmar får när de använder SIS och ISO:s produkter inom ledningssystem.

Det handlar om att förädla verksamheten, förbättra lönsamheten, öka marknadsandelen, nå verksamhetsmålen, säkra information och motivera de anställda. För att ge vårt engagemang ytterligare dignitet har vi genomgått certifiering för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö.

SIS ledningssystem - certifieringen är gjord i enlighet med kraven i: 

  • SS-EN ISO 9001, Ledningssystem för kvalitet
  • SS-EN ISO 14001, Ledningssystem för miljö
  • SIS-OHSAS 18001, Ledningssystem för arbetsmiljö

Certifieringen har utförts av DNV GL i Danmark. På SIS certifikat står det ”DS” istället för ”SS” eftersom DNV följer de likalydande danska standarderna som har prefixet DS.

SIS arbete med socialt ansvarstagande

Socialt ansvarstagande (SR - Social Responsibility) är den term som vi på SIS och den internationella standardiseringsorganisationen ISO använder. 

Stommen i arbetet med vårt ansvarstagande utgörs av den globala standarden SS-ISO 26000. Vi prioriterar tre områden i vårt arbete med SR: resepolicy/reseregler, uppförandekod (som bland annat tar upp respekt för lokala kulturer) och hållbara evenemang. SS-ISO 26000 är en vägledande standard som inte är tänkt för certifiering, men vi kopplar arbetet till SIS ledningssystem.

Det vi lär, det lever vi efter!


Vårt ISO-certifikat

Vad betyder beteckningarna?

Vi lever i en värld av förkortningar. I SIS förkortningsordlista hittar du de allra vanligaste förkortningarna som används i standardiseringssammanhang.