Logga in

Nyhet · 2017-11-27

Ny internationell standard för en mer hållbar finansbransch

Trycket ökar på finansbranschen att följa och redovisa sina investeringars påverkan på klimatet. En ny internationell standard ska underlätta arbetet. Initiativet välkomnas av branschen. – Det har skett ett uppvaknande kring att vi står inför stora samhällsförändringar, säger Anita Lindberg på fondförvaltaren Alfred Berg

Under FN:s klimatkonferens i Paris 2015 beslutades det att jordens uppvärmning ska begränsas till 1,5 grader. För att komma närmare målet vill FN:s klimatkommitté, UNFCCC, att sambandet mellan finansiella aktiviteter och klimatpåverkan ska kunna följas bättre. ISO har fått i uppdrag att utveckla en internationell standard för finansiella aktörer. I Sverige startar SIS en arbetsgrupp för att svenska aktörer ska kunna vara med och påverka utformningen av standarden.

Anita Lindberg är ansvarig för analys och strategisk utveckling inom hållbart värdeskapande hos fondförvaltningsföretaget Alfred Berg, och ordförande i Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar. Enligt henne är arbetet med hållbarhet i finansbranschen på väg att ta fart, vilket kommer påverka hur man investerar och lånar ut pengar.

– Det finns ett stort intresse för hållbarhetsfrågor i finanssektorn i dag. Det har skett ett uppvaknande kring att vi står inför stora samhällsförändringar, och intresset för att utveckla de här frågorna växer i takt med att både risker och möjligheter blivit mer uppenbara för den som ska investera i eller låna ut pengar till företag, säger Anita Lindberg.

Delar av finansbranschen är dock fortfarande kvar i arbetssätt och metoder som växte fram i en tid då hållbarhet inte var lika centralt i samhället. Enligt Anita Lindberg gäller det att hitta finansiella instrument som kan hjälpa branschen framåt.

– Framöver tror jag att fokus kommer att ligga mer på utvärdering av hur hållbara företagens erbjudanden och affärsmodeller är i grunden. Tidigare har vi mest fokuserat på hur företagens interna hållbarhetsarbete har fungerat.

Anita Lindberg ser också att finansbranschen står inför många andra nya frågor. Hur kan klimatomställningen finansieras på ett effektivt sätt och till en rimlig risknivå? Hur kan nya finansiella modeller skapas för att lyfta människor ur fattigdom? Där har utvecklingen bara börjat och det krävs innovation, ledarskap och öppenhet för nya möjligheter för att vara med i den snabba omställningen.

Men även där börjar nya lösningar att synas.

– Ett exempel är gröna obligationer, ett numera etablerat finansiellt instrument på marknaden som det finns en stor efterfrågan på.

Ett annat område där Anita Lindberg ser att en förändring är på väg är frågan om långsiktighet – något som inte har varit fokus i branschen tidigare.

– Ska vi förstå hållbarhet på riktigt så behöver vi tänka fem år eller längre framåt och det börjar alltfler göra. Inte minst stora pensionsförvaltare öppnar upp för ett mer långsiktigt synsätt. Ramverk för analys och rapportering utvecklas i samma riktning, säger hon.

I Sverige infördes ett nytt lagkrav på hållbarhetsredovisningar för alla företag den 1 december förra året. En standard på området skulle kunna bidra ytterligare på flera sätt, tror Anita Lindberg.

– Jag tror på en standard som bygger på arbetssätt som är väl underbyggda och har bred acceptans bland dem som ska använda den. Men vi lever i en tid av innovation så det är viktigt att en eventuell ny standard inte cementerar arbetsmetoder som riskerar att snabbt bli omoderna.

Samarbete och öppenhet kan få stora effekter, enligt Anita Lindberg.

– Personligen tror jag mest på att standardisera övergripande ramverk för analys och rapportering för möjligheten att skapa transparens och jämförbarhet. Jag tror mindre på standardisering i metod och detaljer. Öppenhet är ett stort incitament till förändring, och till att sprida best practice.

Den 7 december ordnar SIS ett halvdagsseminarium om hållbara finanser. I anslutning till det startas den nya arbetsgruppen som ska vara med och påverka standardens utformning.

Text: Susanne Rydell


Hållbara finanser – hur kan standardiseringen bidra?

Välkommen till ett kostnads-fritt halvdagsseminarium om hållbarhet inom finanssektorn på SIS den 7 december.

Standarder för hållbara finanser

ISO håller på att utveckla två nya standarder inom området hållbara finanser: ISO 14097 Climate Finance och ISO 14030 Green Bonds.

Standarderna ska kunna användas av exempelvis finansiella organisationer, kreditbedömare, banker, försäkringsbolag, riskkapitalister, rådgivare och andra kapitalägare såväl som kapitalförvaltare.

ISO 14097 Climate Finance ska vara ett hjälpmedel för alla typer av finansiella organisationer när det gäller att göra exempelvis bedömningar av portföljers klimatrisker och att hantera rapportering. Standarden ska också koppla portföljers klimatbelastning till internationellt uppsatta klimatmål.

ISO 14030 Green Bonds är en mer nischad standard som riktar sig till aktörer som emitterar obligationer. Standarden ska bland annat harmonisera terminologin och definitioner kring vad en grön obligation är. Den ska också ge verktyg för hur man bedömer och verifierar en grön obligations miljöprestanda.